Protokoll fra review av skulderteststudier

I 2010-2011 organiserte poliklinikken et prosjekt med hensikt å gjennomføre og publisere en systematisk gjennomgang av litteratur om diagnostiske skulderinjeksjoner og kliniske skulderundersøkelse. Prosjektleder var Sigmund Gismervik.

​Mer enn 180 kliniske skuldertester er beskrevet. Men det oppstår
likevel forvirring om hvilke tester som er best å bruke, hvordan du utfører dem og hvilke konklusjonen du kan
trekke fra den kliniske undersøkelsen. Vitenskapelige bevis på nytten
av flere tester i klinisk praksis mangler eller er av dårlig kvalitet.

Protokoll-systematic review of shoulder tests_English_ver2.0.pdf

Sist oppdatert 25.11.2020