En murbygning med grønn dør

Terapeuter ortopedi og revmatologi

Seksjonens ergoterapeuter og fysioterapeuter tilbyr vurdering og behandling av både inneliggende og polikliniske pasienter med behov for spesialisert rehabilitering innen ortopedi og revmatologi.

Hovedområdene er oppfølging etter:

  • planlagte proteseoperasjoner  
  • ulike bruddskader
  • håndskader
  • artroskopi
  • oppfølging ved ulike revmatologiske tilstander

Aktiviteten skjer i tett samarbeid med klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer og andre relevante samarbeidspartnere. 

Kontakt

Terapeuter ortopedi og revmatologi

Åpningstid mandag- fredag kl. 08:00-15:30

Slik finner du fram

Oppmøtested

Fast Track, etterkontroller proteseoperasjon: 

  • Bevegelsessenteret, 2. etasje, venteareal ved dagkirurgi

Håndrehabilitering, revmatologi, artroskopikontroller, generell ortopedi, hofte/knegruppe: 

  • 1902-bygget, 1. etasje, venteareal i hallen 

Skadepoliklinikken: 

  • 1902-bygget, 1. etasje, venteareal i hallen 
1902-bygget sett fra sykehusparken

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14

Bevegelsessenteret

Olav Kyrres gate 13

7030 Trondheim

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital