Har du plager etter hjernerystelse som gjør det vanskelig å trene

Vi søker deltakere til et forskningsprosjekt!

bilde av sykkelhjelm på bakken

Om forskningsstudien

Hjernerystelse er vanlig, og et mindretall opplever langvarige plager, med blant annet hodepine, svimmelhet, konsentrasjonsvansker og utmattelse (postcommotio symptomer). Plagene kan øke ved fysisk aktivitet, og mange unngår derfor trening. Men det er faktisk stadig mer kunnskap om at det kan være gunstig å trene når man har slike plager. Trening kan da være i form av hyppig, kortvarig trening med moderat intensitet. Det er behov for mer kunnskap om hvordan slik trening best kan gjennomføres.

I denne studien kan du hjelpe oss med å finne ut mer om dette og samtidig få veiledning til å komme i gang med trening igjen etter en hjernerystelse.

Hva innebærer deltakelse?

Som deltaker vil du først gjennomgå en test på tredemølle eller treningssykkel for at vi kan avklare om du har intoleranse for trening, dvs at du får økende symptomer når du kommer opp i puls. Dersom du har treningsintoleranse, foretar vi loddtrekning om hvilken type oppfølging du skal få.

Begge gruppene trener 3-5 ganger pr uke, ca 20 minutter, på et intensitetsnivå som er like under det som gir symptomforverring. Du velger selv treningsaktivitet i samråd med fysioterapeut.

Du skal også svare på en del spørreskjema. Testen gjentas etter 12 uker.

Meld din interesse

Vi søker deltakere i alderen 18-60 år til et forskningsprosjekt. Det må ikke være mer enn to år siden hjernerystelsen
Dersom du kan være interessert i å delta, vil du få mer informasjon ved å kontakte en av disse:

Toril Skandsen

Prosjektleder

toril.skandsen@ntnu.no 92692780

Camilla Sørgjerd

Fysioterapeut

camilla.indset.sorgjerd@stolav.no 46811945

 

 

Din henvendelse vil være helt uforpliktende.

Sist oppdatert 26.03.2024