Kontrollpersoner til forskningsprosjekt

Vi søker friske kontrollpersoner (18-60 år) til et forskningsprosjekt på langvarige plager etter hjernerystelse, hodepine og andre smertetilstander.

illustrasjon av spørreskjema

Deltakere kan ikke bruke blodtrykksmedisiner eller ha enkelte andre sykdommer, dette kartlegger vi i en førsamtale.


Om forskningsstudien

Langvarige symptomer etter hjernerystelse, hodepine og muskel-skjelettplager er vanlige tilstander. Årsakene til disse sykdommene er i store trekk ukjent, og bedre helsehjelp i fremtiden forutsetter at vi forstår mekanismene som ligger bak. I dette forskningsprosjektet ønsker vi å finne ut mer om disse sykdomsmekanismene ved å undersøke det ikke-viljestyrte (autonome) nervesystemet og den delen av nervesystemet som håndterer smerte.

Hva innebærer deltakelse? 

Som deltaker vil du gjennomgå en undersøkelse av ditt autonome nervesystem og testing av smerteterskler to ganger med 6 mnd mellomrom. Dette medfører kun helt kortvarig ubehag. Testene tar et par timer til sammen. Du vil også gjennomgå noen tester av konsentrasjon og hukommelse og besvare noen spørreskjema elektronisk.

Som deltaker får du et Midtbykort på 300 kr som en kompensasjon for utgifter. Vi har dessverre ikke anledning til å dekke reiseutgifter, så deltakelse egner seg best for personer som bor i nærheten av Trondheim.

Meld din interesse 

Dersom du kan være interessert i å delta, vil du få mer informasjon ved å kontakte en av disse: 

Forskerlinjestudent Maria Ilene Sandboe: 94163263, mariis@stud.ntnu.no 

Prosjektleder Toril Skandsen, 92692780, toril.skandsen@ntnu.no​

Din henvendelse vil være helt uforpliktende. ​


Sist oppdatert 21.08.2023