Seksjon klinisk ernæring og logopedi

Klinisk ernæringsfysiolog foreskriver ernæringsbehandling til pasienter med underernæring, pasienter med kostrelaterte sykdommer og/eller pasienter som må legge om kosten på grunn av oppstått sykdom. Logoped gir råd og utformer treningsopplegg til pasienter med kommunikasjons-, språk-, svelg- og/eller oralmotoriske vansker.

Seksjonen har ansvar for å gi behandlingstilbud til somatiske pasienter som fyller kriteriene for ernæringsbehandling eller logopedbistand i spesialisthelsetjenesten.

Seksjonen tilbyr individuell veiledning eller gruppeundervisning av somatiske pasienter og pårørende etter skriftlig henvisning. Behandlingstilbudet gis til inneliggende og polikliniske pasienter. Ansatte utfører arbeidet i nært samarbeid med annet helsepersonell. Behandlingen bygger på forskningsbasert kunnskap.

Forebygging og behandling av sykdomsrelatert underernæring har stort fokus.

Seksjonen deltar i ulike råd og utvalg, og gir undervisning til både ansatte ved sykehuset og studenter.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Voksne til klinisk ernæringsfysiolog og logoped:
- Nevrosenteret 3. etasje

 
Barn til klinisk ernæringsfysiolog:
- KvinneBarnsenteret 4. etasje, ekspedisjon
- Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Vådanvegen 39.

Forsyningssenteret

Prinsesse Kristinas gate 5

Øya, Trondheim

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim

Sansehagen ved Vådanvegen 39

Vådanvegen 39, Lian

Vådanvegen 39

7024 Trondheim

Ernæringsstrategi for St. Olavs hospital 2021 - 2030

Ernæringsstrategien vår gir føringer for etterlevelse av god ernæringspraksis, at pasienter som har behov for opplæring får det og at de får nok og riktig mat til rett tid når de er på sykehuset.
Les hele ernæringsstrategien her
Bilde av sunn mat

Individuell ernæringsveiledning

Veiledningen tar utgangspunkt i pasientens behov for endringer i kosthold og næringsinntak som ledd i behandlingen av aktuell sykdomstilstand.
Individuell ernæringsbehandling
Bilde av sunn mat