Veiledning av klinisk ernæringsfysiolog

Individuell ernæringsbehandling

Veiledningen tar utgangspunkt i pasientens behov for endringer i kosthold og næringsinntak som ledd i behandlingen av aktuell sykdomstilstand.

Ernæringskartlegging

Kartlegging av pasientens kosthold, helse- og ernæringstilstand er med på å danne grunnlag for behandlingen. Aktuelle opplysninger kan være: høyde, vekt, vektutvikling, kroppssammensetning, blodprøver, vurdering av fysisk tilstand og medisinske opplysninger.

Ernæringskartleggingen kan avdekke hva som bør endres i pasientens kosthold og næringsinntak, og danner grunnlag for behandlingen.

Ernæringsbehandling

Veiledning om tiltak gis til pasient, pårørende og/eller helsepersonell.

Individuelle kost- og ernæringsråd utformes på bakgrunn av pasientens sykdomstilstand. Det tilstrebes at kostendringene gir minst mulig begrensinger i kostholdet. Behandlingen kan være individuelt tilpasset kost, spesialkost, sondeernæring eller parenteral ernæring. Tiltakene bygger på faglige retningslinjer og anerkjent praksis. Det legges spesiell vekt på å forebygge og rette opp eventuell feil- og/eller underernæring.

Oppfølging

Effekten av tiltakene kan variere og ulike problem/utfordringer kan oppstå. Under en oppfølgingssamtale vurderes effekten av behandlingen og ved behov gis råd om justeringer av opplegget.

Sist oppdatert 22.05.2023