Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Kompetansetjenesten ble etablert høsten 2013 og er et samarbeidsprosjekt mellom Rehabiliteringsklinikken, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for thoraxkirurgi, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, Kirurgisk klinikk, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og CERG, NTNU.

Kontakt

Inger-Lise Aamot Aksetøy

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

1. etg. vestfløya i 1902-bygget,

1902-bygget sett fra sykehusparken

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital