FoU-enhet for helse og arbeid i Midt-Norge

Regional forskning- og utviklingsenhet for helse og arbeid er opprettet på oppdrag fra Helse Midt-norge. Enhetens oppgaver er knyttet til kunnskapsutvikling, forskning og formidling. Enheten ledes av Sigmund Gismervik, og består ellers av Gunn Hege Marchand , Solveig Ose og Signe Lohmann-Lafrenz.

Kontakt

Telefon

Tlf.tid mandag til fredag kl 08:15-10:30 og 13:30-15:00

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi er samlokalisert med Tverrfaglig poliklinikk i Revmatismehuset.

Henvendelser i resepsjonen som har inngang i sokkelen mot Pasienthotellet

Revmatismehuset

Olav Kyrres gate 6

7030 Trondheim

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital