– Vi trenger polikliniske tjenester, dagtilbud og døgnopphold. Og mer forskning.

Helse Midt-Norge RHF kjøper tjenester innen arbeidsrettet rehabilitering

Helse Midt-Norge RHF kjøper tjenester innen arbeidsrettet rehabilitering for 53 millioner kroner i år.

illustrasjonsbilde helse og jobb, lagd av Cecilie Hågås, arbeidsoghelse.no
illustrasjon: Cecilie Høgås, arbeidoghelse.no

​Arbeidoghelse.no skriver om Helse-Midts anskaffelser i 2022 innen arbeidsrettet rehabilitering for 53 millioner kroner i år. Det regionale helseforetaket mener at polikliniske tjenester og dagtilbud fungerer godt for flertallet av pasientene. Da kan de bo hjemme og lettere få oppfølging rundt både helse og arbeid samtidig.  

​Les artikkelen på arbeidoghelse.no​

Sist oppdatert 30.06.2022