mann på line logo

Muskel- og skjelettplager i helse og arbeid

Kunnskapsspredning

Her er noe av kunnskapen fra prosjektet oppsummert i noen korte videoer for både pasienter og klinikere.

I helse- og arbeid-satsningen, som bygger videre på «raskere tilbake»-prosjektet (2007-2017), er det over lang tid er samlet mye kunnskap og klinisk erfaring om behandling av sykmeldte personer med muskelskjelettplager i spesialisthelsetjenesten.
Videoer med kunnskapsformidling basert på denne erfaringen er utviklet i et samarbeid mellom klinikere og forskere i spesialisthelsetjenesten i hele Norge. 
Videoene kan brukes fritt til ikke-kommersielle formål.

Dersom du ønsker å bruke noen videoer i en kontekst utenfor denne siden, 
ta kontakt med prosjektleder.​

Gullhårsprinsippet på jobben

 

 

Denne videoen ser du også på Helsenorge.no sin siden for ryggsmerter og lubago.

Denne videone ser du også på Helesenorge.no sin side om skiveprolaps.

Denne videoen ser du også på Helsenorge.no sin side om skuldersmerter

Disse to videoene ser du også på Helsenorge.no sin side om muskel, skjelett og ledd

 

Ryggen er sterk

 

Fibromyalgi

 

 

Kunnskapformidling fra forskningsprosjekter

Prosjektet er finansiert av de fire regionale helseforetakene, og ledet av FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge ved St. Olavs Hospital.

Hysnesprosjektet: en effektstudie

 

Sist oppdatert 03.05.2024