Ny veileder for arbeidsrettet rehabilitering

Nasjonalt kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering har lansert en ny veileder for arbeid innen arbeidsrettet rehabilitering. Veilederen gir en nøye beskrivelse av hva et arbeidsrettet rehabiliteringsprogram bør inneholde

Publisert 26.11.2018
Sist oppdatert 02.05.2022
illustrasjonsbilde fra arr
foto:arbeidoghelse.no

"Målet med ARR er retur til arbeid. Vegen dit for de sykmeldte kan være ulik – nå kommer ny veileder som skal gjøre vegen kortest mulig.
Veilederen beskriver hva som er god kvalitet innenfor en helhetlig samhandlingskjede i ARR. Den tar for seg flere nivåer og med ulike tjenesteytere. Målet er å heve kvaliteten på arbeidet."

Les mer på sidene til arbeidoghelse.no