Jobbhåp og livskvalitet

Arbeid er for mange en viktig del av identiteten. Den 1 mai vil vi markere den viktige kampen vi fortsatt står overfor i inkludering i arbeidslivet

Logo, firmanavn

Som 16 åring ble Jo Magnus lam fra brystet og ned etter en trampolineulykke.

«Du får et litt annet syn på livet når du er 16 år og skal begynn på videregående, men må lære deg å spis og piss i stedet» sier Jo Magnus.

Denne filmen handler om den unge Jo Magnus sin vei til arbeid.

 

Gjennom filmen vil vi motivere og informere om muligheter etter en skade, og vise hvor og hvem man kan få hjelp av. «Hodet funker fortsatt» er også en markering for alle iboende ressurser som finnes i et hvert individ.

 

Nå 10 år etter ulykken bor Jo Magnus i egen leilighet, jobber, spiller rugby, hører på musikk og henger med venner. Han har assistenter som bidrar i hverdagen.

«…deltagelse er livskvalitet…»

 

 

Sist oppdatert 08.05.2024