Sentral stab

Enhetene i den sentrale staben har administrative oppgaver knyttet til lønn, personal og kommunikasjon. I tillegg er det avdelinger med ansvar for fag, forskning og samhandling. Se den enkelte underliggende enheten for mer informasjon om ansvar og oppgaver.

Kontakt

Sentralbord

Slik finner du fram

Oppmøtested

De fleste avdelingene i sentral stab har lokaler i 1930-bygget og i 1902-bygget på Øya.

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14

1930-bygget

Harald Hardrådes gate 12