Fagavdelingen

Fagdirektøren har ansvaret for å styrke og koordinere den helsefaglige utviklingen i St. Olavs hospital.  Fagavdelingen rommer de helsefaglige enhetene i direktørens stab. Fagdirektør er Birger Endreseth.

Kontakt

Telefon

Fagdirektør Birger Endreseth

Slik finner du fram

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14

Kurs og møter