Hva er en HAI?

HAI kan føre til store helseutfordringer for pasientene og kostnader for sykehuset. Men hva er HAI, og hva kan vi gjøre for å bekjempe det?

En stor blå gjenstand i et rom med medisinsk utstyr

HAI står for helsetjenesteassosierte infeksjoner, og er enkelt forklart infeksjoner som oppstår mens du er pasient på et sykehus eller en annen helseinstitusjon. Det vil si at du blir smittet av bakterier på helseinstitusjonen. Som regel er det pasientens egne bakterier som forårsaker HAI.

HAI er ikke noe nytt, og du har kanskje tidligere hørt om begrepet sykehusinfeksjoner. Begrepet HAI inkluderer også andre helseinstitusjoner.

For pasientene er HAI en risiko for helsa. For sykehus og helseinstitusjoner genererer det store utgifter på grunn av komplikasjoner, økte liggedøgn, økt bruk av antibiotika og økt dødelighet for de som blir smittet.

HAI er selvfølgelig uønsket på St. Olavs hospital, og vi jobber kontinuerlig med å redusere forekomsten av slike infeksjoner.

 

Hvor ofte oppstår HAI?

Logo, firmanavn
HAI er en risiko for helsa.

På europeiske sykehus og helseinstitusjoner for eldre er antallet helsetjenesteassosierte infeksjoner høyt. Ifølge en ny studie fra ECDC, er antallet estimert til 8,9 millioner per år.

I Norge er ikke situasjonen like dramatisk. Tall fra 2018 viser at 3,1 prosent av pasientene ved norske sykehus hadde én eller flere helsetjenesteassosierte infeksjoner den dagen undersøkelsen ble utført. Tilsvarende tall for sykehjem var 3,9 prosent.

Slike såkalte prevalensundersøkelser er pålagt ved alle norske sykehus og sykehjem to ganger i året. St. Olavs hospital utfører denne undersøkelsen fire ganger i året.

De fire store

De mest vanlige HAI-ene er de som blir målt på prevalensundersøkelsene. Infeksjonene fører til komplikasjoner for pasientene, og kan oppleves som en stor belastning.

 1. Nedre luftveisinfeksjon
  Infeksjoner i de nedre luftveiene. Dette omfatter bronkitt, bronkiolitt, lungebetennelse og infeksjon i luftrøret (trakeitt)

 2. Urinveisinfeksjon
  Urinveisinfeksjon er en betennelsesprosess i urinveiene, vanligvis fremkalt av tarmbakterier. 

 3. Infeksjon i operasjonssåret
  Infeksjoner som oppstår i operasjonssåret etter at pasienten er operert. Det skyldes at bakterier under eller etter inngrepet spres til sårområdet og kan skape infeksjon, det vil si betennelse forårsaket av bakterier.

 4. Blodbaneinfeksjon
  Også kalt blodforgiftning eller sepsis. Blodbaneinfeksjon er en livstruende organsvikt utløst av infeksjon.

Hva gjør vi for å bekjempe HAI?

Folkehelseinstituttet (FHI) antar at mer enn halvparten av helsetjenesteassosierte infeksjoner kan forebygges, og derfor jobber St. Olavs hospital kontinuerlig med å redusere forekomsten av HAI.

Håndhygiene er vårt viktigste, enkleste og mest kostnadseffektive smitteverntiltak. I tillegg forebygger god håndhygiene antibiotikaresistens.

På St. Olavs hospital utdanner vi håndhygieneobservatører som har oversikt over sine kollegers håndhygienerutiner. Disse resultatene blir jevnlig rapportert til sykehusledelsen og Seksjon for smittevern. Resultatene blir publisert på sykehusets intranett. Vi har nulltoleranse for bruk av klokker og ringer for ansatte med pasientkontakt, og vi har flere kampanjer rettet mot riktig håndhygiene.

Flere av klinikkene våre har satt i gang egne prosjekter for å sørge for at de gjør de riktige tiltakene for å redusere antall HAI.

Ansatte som jobber med renhold har en viktig rolle, og har strenge rutiner som forbygger smitte mellom pasienter og ansatte.

Hva kan du som pasient gjøre selv?

Pasienter og pårørende være med på å forebygge HAI på sitt vis. Håndhygiene er et godt virkemiddel!

Her ser du hvordan du utfører riktig håndhygiene.

Skal du opereres? Da bør du se denne filmen om huskeliste før operasjon (YouTube).​

Det er trygt å være pasient på St. Olavs hospital, og vi jobber kontinuerlig med å øke pasientsikkerheten ytterligere.

 

Sist oppdatert 27.02.2024