Utenlandsbehandling

Pasienter som ikke kan få behandling i Norge, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet etter Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-4a, 2. ledd

Kontakt

Postadresse

Kontor for utenlandsbehandling Fagavdelingen, St. Olavs hospital Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

IKT-brakka

Prinsesse Kristinas gate 2-4, Øya, Trondheim