En lege som undersøker en ung jente

Klinisk forskningspoliklinikk

Klinisk forskningspoliklinikk er stedet for praktisk forskningsstøtte til ditt prosjekt! Hos oss er studiedeltakerens sikkerhet, rettigheter og velferd i fokus. Vi utfører studieintervensjoner, gjør observasjoner, og samler, behandler, sender og lagrer biologisk materiale og forskningsdata.

Vi legger til rette for økt klinisk forskningsvirksomhet i Midt-Norge ved å tilby infrastruktur i form av arealer, kompetent personell, avansert medisinsk teknisk overvåkingsutstyr og mulighet for preparering og lagring av biologiske prøver. 

Vi tilbyr alle forskere i regionen råd under planlegging og støtte til prosjekter, uavhengig av tematikk, målgrupper og intervensjonsgrad. Her får du tilgang til studiepersonell og arealer, men vi utfører like gjerne ambulante oppdrag.

Les mer om vårt tilbud her.

Én vei inn - forskningsstøtte

Vi ønsker å gjøre det lettere for deg å navigere i forskningsstøtten!

 

Ta kontakt her - og vi hjelper deg videre!
En blå skjerm med hvit tekst

Slik finner du fram

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim

Fronten på Fred Kavli-bygget. Hovedinngang.

Fred Kavli-bygget

Olav Kyrres gate 9

7030 Trondheim

Laboratoriesenteret

Erling Skjalgsons gate 1

Øya, Trondheim

Forskningsrelaterte kurs og arrangement