En gruppe personer i et møte

Helsedatasenter i Midt-Norge

På oppdrag fra Helse Midt-Norge RHF er vi nå i gang med å etablere et Helsedatasenter i Midt-Norge. Vi skal bidra til å nå målet om at helsedata blir optimalt utnyttet til å forbedre helsetilbudet og pasientbehandlingen i regionen.

Helsedata av høy kvalitet, er et sentralt virkemiddel for forsking, utdanning og innovasjon. Et av satsingsområdene til Helsedatasenteret er å samle tjenestene relatert til helsedata fra ulike kilder. Som forsker vil du henvende deg til Helsedatasenteret når du har behov for brukerstøtte innen IKT-løsninger for datafangst, analyse og lagring av data. Helsedatasenteret vil gi tilgang til sikre analyserom for håndtering av helsedata til forskning. 

Helse Midt-Norge IT (Hemit) skal etablere og drifte den tekniske løsningen med tilknyttede tjenester. Det er etablert en bred styringsgruppe ledet av Helse Midt-Norge RHF, som vil peke ut retning og ambisjonsnivå for satsningen.  

Vi tilbyr rådgivning og tjenester innen:

  • innsamling av data til forskning fra ulike kilder
  • verktøy for datainnsamling
  • elektroniske skjema
  • randomisering i forskningsprosjekt
  • datahånderingsplan 

 

Én vei inn - forskningsstøtte

Vi ønsker å gjøre det lettere for deg å navigere i forskningsstøtten!

 

Ta kontakt her - og vi hjelper deg videre!
En blå skjerm med hvit tekst

Forskningsrelaterte kurs og arrangement