Forskning

Introduksjon til klinisk utprøving av medisinsk utstyr

Vil du lære nyttige tips i planlegging og gjennomføring av kliniske utprøvinger av medisinsk utstyr? Hvilke lover og regler må følges og hvordan søker man om godkjenning?

Passert
11.
juni
2024
  1. 11. jun. 2024, 09:00 - 12:30

Tid og sted

Når

  1. 11. jun. 2024, 09:00 - 12:30

Type arrangement

Forskning

Arrangør

Forskningsavdelingen St. Olavs hospital

Hvor

Digitalt via Zoom

Påmelding

Frist for påmelding: 05. jun. 2024, 23:00

Kursinnhold:

Hva skal til for å kunne gjennomføre en klinisk utprøving av medisinsk utstyr i forhold til gjeldende regelverk.

Målgruppe:

Kurset retter seg mot forskere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere/koordinatorer og andre helsefaggrupper som ønsker å øke sin kompetanse innen planlegging og gjennomføring av studier av medisinsk utstyr.

Praktisk info:

Kursmateriell og Zoom-lenke vil bli sendt ut 1 uke før kurset.

 

Tid  

Tema   

Foredragsholder  

09.00  

Velkommen   

Forskningsavdelingen St. Olavs hospital  

09.10 

Klinisk utprøving av medisinsk utstyr - regelverk og fremgangsmåte (45 min) 

Sara Edvardsen,  Regulatorisk Rådgiver NorTrials Medisinsk utstyr 

09.55 

Spørsmål svares ut av DMP (10 min) 

Caroline Melsom, Seniorrådgiver, Direktoratet for medisinske produkter 

 

 

10.05  

Pause (10 min)  

  

10.15 

Planlegging av utprøving med medisinsk utstyr (35 min) 

  

Knut Hagen, Forskningsrådgiver, Forskningsavdelingen St. Olavs hospital  

10.50 

Pause (15 min)  

  

11.05 

God klinisk praksis i gjennomføring, og avslutningsfasen av studien (50 min) 

  

Anne Caroline Wiik, Forskningsrådgiver, Forskningsavdelingen St. Olavs hospital  

11.55 

Pause (10 min) 

  

12.05 

NorTrials – Hvem er vi, og hva kan vi bidra med (20 min) 

Thomas Langø, faglig leder, NorTrials  Medisinsk utstyr 

12.25 

Evaluering, ubesvarte spørsmål svares ut  

Forskningsavdelingen St. Olavs hospital 

 

Kontakt