Forskning

E-læring: Introduksjon til kliniske studier

Vil du lære om hva kliniske studier er og bakgrunnen for at vi skal drive med dette? 

Tid og sted

Type arrangement

Forskning

Arrangør

Kurset er laget i regi av de nasjonale nettverkene NorCRIN og NorTrials, og alle de fire helseregionene har bidratt i arbeidet.

E-læringskurset er ment som en første innføring for helsepersonell/sykehusansatte som ikke kjenner så godt til temaet fra før.
Det er også godt egnet til nye master- eller PhD-studenter som skal i gang med en grad som involverer kliniske studier. 

Kurset er også tilgjengelig via Helse Midt-Norges læringsportal, slik at ansatte kan få loggført det i kompetanseportalen.

Kontakt