Forskning

Kurs i Good Clinical Practice GCP (H)

Vil du lære hvordan man gjennomfører legemiddelstudier eller andre kliniske intervensjonsstudier?

2.
oktober
2024
  1. 02. okt. 2024, 09:00 - 12:30
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 02. okt. 2024, 09:00 - 12:30

Type arrangement

Forskning

Arrangør

Forskningsavdelingen St. Olavs hospital

Hvor

Digitalt via Zoom

Påmelding

Frist for påmelding: 24. sep. 2024
Påmeldingsside GCP (H)

Det arrangeres to GCP-kurs hvert semester, hvor dette kurset har fokus på det som foregår hos hovedutprøver ved deltakende senter i en studie GCP (H) og det andre kurset har fokus på det som foregår hos sponsor ved det studiesenteret som studien utgår fra GCP (S).

Kursinnhold:

- Introduksjon til hvordan man planlegger og gjennomfører legemiddelstudier i henhold til Good Clinical Practice (GCP) og annet regelverk.

- Råd og tips til bruk av tilgjengelige prosedyrer og maler for legemiddelstudier/kliniske intervensjonsstudier for å forenkle prosessen.

- Dekker ansvar og roller for hovedutprøvere og andre som bidrar i inkludering og oppfølging av studiedeltagere.

Målgruppe:

Kurset retter seg mot forskere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere/koordinatorer og andre helsefaggrupper som ønsker å øke sin kompetanse innen planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger og andre kliniske studier/intervensjonsstudier.

Kurset kan også fungere som et oppfriskningskurs dersom man har hatt GCP-kurs tidligere. 

Praktisk info:

Kursmateriell og Zoom-lenke vil bli sendt ut 1 uke før kurset.

Kursbevis vil bli sendt ut pr mail i etterkant. 
Kurset gir studiepoeng dersom du melder deg opp via NTNU (frist 15.september).

Kontakt