Forskning

Kurs i Good Clinical Practice (GCP) 1

Vil du lære hvordan man gjennomfører legemiddelstudier eller andre kliniske intervensjonsstudier?

Passert
13.
februar
2024
  1. 13. feb. 2024, 09:00 - 12:30

Tid og sted

Når

  1. 13. feb. 2024, 09:00 - 12:30

Type arrangement

Forskning

Arrangør

Forskningsavdelingen St. Olavs hospital

Hvor

Digitalt via Zoom

Påmelding

Frist for påmelding: 05. feb. 2024, 23:00

Kursinnhold:

- Introduksjon til hvordan man planlegger og gjennomfører legemiddelstudier i henhold til Good Clinical Practice (GCP) og annet regelverk.

- Råd og tips til bruk av tilgjengelige prosedyrer og maler for legemiddelstudier/kliniske intervensjonsstudier for å forenkle prosessen.

- Dekker ansvar og roller for hovedutprøvere og andre som bidrar i inkludering og oppfølging av studiedeltagere.

Målgruppe:

Kurset retter seg mot forskere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere/koordinatorer og andre helsefaggrupper som ønsker å øke sin kompetanse innen planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger og andre kliniske studier/intervensjonsstudier.

Kurset kan også fungere som et oppfriskningskurs dersom man har hatt GCP-kurs tidligere. 

Praktisk info:

Kursmateriell og Zoom-lenke vil bli sendt ut 1 uke før kurset.

Kursbevis vil bli sendt ut pr mail i etterkant. 
Kurset gir studiepoeng dersom du melder deg opp via NTNU (frist 01.februar).

Kontakt