Kursvideoer

Her finner du opptak av kurs som er arrangert.

"Klinisk forskning i praksis"

Opptaket er fra 13.11.23.

  • Kurset gir en introduksjon til forskningsinteresserte om hvordan man planlegger og gjennomfører klinisk forskning i Midt-Norge. 
  • Kurset gir et kjapt overblikk, men gir også oversikt over andre kurs og læringsressurser relatert til de forskjellige temaene. 
Under videoen finner du agendaen til kurset. 
 
 

 

Hva er klinisk forskning 

Anja Bye, Forskningsavdelingen St. Olavs hospital 

Prosjektleders ansvar i kliniske studier  

Anja Bye, Forskningsavdelingen St. Olavs hospital 

Forskningsetikk: Søknad og samtykke 

Hilde Eikemo, Sekretariatsleder Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge 

Studieregistrering: Når, hvor og hvordan? 

Åse Skain-Hansen, Forskningsavdelingen St. Olavs hospital 

Når trenger jeg DPIA og hvordan går jeg frem? 

Bjarte Bergstrøm, Forskningsavdelingen St. Olavs hospital 

Tilgjengelige finansieringskilder og søknadshjelp 

Bjarte Bergstrøm, Forskningsavdelingen St. Olavs hospital 

Pasientrekruttering og studielogistikk: Gode råd og maler 

Kirsti Søraas, Forskningspoliklinikken St. Olavs hospital 

Hvordan samle og ta vare på biologisk prøvemateriale 

Solveig Kvam, Forskningsavdelingen St. Olavs hospital 

Hvordan sikre god datahåndtering i kliniske studier 

Anne Caroline Wiik, Forskningsavdelingen St. Olavs hospital 

Bruk av data fra helseregistre i klinisk forskning 

Ragna Elise Govatsmark, Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs hospital 

Mulighetene for innovasjon: Hva må man tenke på? 

Yngve Sommervold, NTNU Technology Transfer (TTO) 

Statistikk i kliniske studier: Når og hvor kan man søke hjelp? 

Turid Follestad, NTNU 

 

Publisering og open access 

Sindre Andre Pedersen, Seksjon for forskningsstøtte data og analyse, Biblioteket, NTNU 

Gode råd for effektiv forskningsformidling 

Anders Revdal, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU 

Avslutning

Kurskomite 

 

Sist oppdatert 03.01.2024