Bilde av to ansatte ved St. Olavs hospital

Oppdrags- og bidragsforskning

Vi tilbyr tjenester som gir en profesjonell og effektiv administrasjon ved gjennomføring av industrifinansierte kliniske studier.

Vi kan bistå med administrasjon av eksternfinansierte kliniske studier ved St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Vi håndterer kontrakter mellom industri og sykehus på de enkelte studiene, på vegne av sykehusene. I tillegg ivaretar vi den økonomiske oppfølgingen fra studiens oppstart til avslutning.

 

Hva er forskjellen på oppdrags- og bidragsstudier?

Oppdragsstudier er initiert og finansiert av en oppdragsgiver, vanligvis et legemiddelfirma, som er sponsor, ansvarlig for studien og eier av resultatene.

Bidragsstudier er forskerinitierte studier som mottar støtte fra ulike instanser, organisasjoner og firma. St. Olavs hospital er koordinerende forskningsansvarlig, ansvarlig for studien og eier av resultatene.

 

Vår rolle i kliniske studier kan være:

  • bindeledd mellom firma og prosjektleder i klinikk
  • vurdering av juridisk innhold i kontrakt
  • vurdere budsjett basert på studieprotokoll med tilhørende ressursbehov for gjennomføring av studien
  • kontakt med serviceavdelinger og innhenting av pristilbud på tjenester (eks. Klinikk for bildediagnostikk, Forskningspoliklinikk etc.)
  • kontrakt- og budsjettforhandlinger med firma
  • inngåelse av avtaler (hovedavtale med firma, underavtaler med prosjektleder/serviceavdelinger)
  • økonomisk oppfølging: fakturering, regnskapsføring, rapportering, sluttoppgjør
  • arkivering av studiemateriell i henhold til god klinisk praksis (GCP)

Én vei inn - forskningsstøtte

Vi ønsker å gjøre det lettere for deg å navigere i forskningsstøtten!

 

Ta kontakt her - og vi hjelper deg videre!
En blå skjerm med hvit tekst
Sist oppdatert 02.11.2023