FOR-seminar 2024

FOR Fagseminar 2024 ble avholdt på Røros 1. og 2. februar. Vi samlet 80 deltakere fra St. Olavs Hospital, NTNU, SINTEF og industripartnere til inspirerende dager på fjellet.

Publisert 16.02.2024
En person som står på en scene
Jan Gunnar Skogås ønsker velkommen. Foto: Gunnar Gjeldnes

Gjesteforeleser Sjur Dagestad, professor emeritus, innovasjonsprofessor, gründer, forfatter, historiker, kunstner holdt et spennende foredrag med tittel «Introduksjon til Innovasjonsfaget» et tema som er høyst aktuelt innenfor helse.

En person som står på en scene
Sjur Dagestad

 

 Tema for de øvrige foredragene var:

  • Bli kjent med 3 nasjonale satsninger, mål og hensikt. Hva kan de tilby og hvilke muligheter gir dette?
  • NorMIT. Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies. Morgendagens kirurgi, et tett og nært samarbeide med Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus (OUS).
  • NorTrials. Medisinsk utstyr er helt sentralt i det meste av diagnostikk og behandling av pasienter i sykehusene. Kliniske studier i forskning, utvikling og utprøving av medisinsk utstyr (teknologi) er noe de fleste sykehus driver med i større eller mindre grad, enten i egen forskning, samarbeidsprosjekter med universiteter og forskningsinstitutter, eller i samarbeid med industri. NorTrials-senteret for medisinsk utstyr er lagt til St. Olavs hospital hf.
  • MiDT - Nasjonalt forskningssenter for minimalt invasiv og bildeassistert diagnostikk og behandling. MiDT skal drive med forskning, innovasjon, kompetanseutvikling- og spredning samt utdanning innen minimalt invasiv kirurgi, medisinsk bildedannelse, bildeanalyse (inkludert kunstig intelligens, maskinlæring), bildeveiledet diagnostikk og behandling/intervensjon (inkludert robotikk) og simulatorbasert læring.
  • Forsknings og utviklings-aktiviteter siden forrige fagseminar, en smakebit på relevante prosjekter og nyheter.

Til middagen på torsdag kveld så besøkte vi denne gang, familien Nordfjell, en sørsamisk familie som til daglig har sitt virke som reindriftsutøvere i Rørosområdet. De ønsket å dele litt av denne spesielle tradisjonen ved at vi kom på besøk til gården, hvor middag ble inntatt i gamma. Der møtte vi den sørsamiske kulturen hvor det ble fortalt litt om samene i dette området før og nå. https://rorosrein.no/

 

En slik samling har stor betydning for miljøene og det er flott å kunne møtes på en annen arena enn hva man gjør til daglig – slik skapes nye ideer samt at forskningsinfrastrukturen styrkes.  

En gruppe mennesker som sitter i et rom
En engasjert og lyttende forsamling! Foto: Gunnar Gjeldnes

Presentasjoner:

Betydningen av forskning og innovasjon

Forskningsavdelingen - forskningsstøtte

Innovasjon

Medisinsk billedanalyse med KI Nevro

Medtronic

fMRI

NorTrials MU - status etter 2 år

Siemens Healthineers