3D-print av anatomiske modeller til hjelp i maxillofacial kirurgi

I "Overlegen" nr. 2 2023 omtales vårt tilbud om 3D-print til hjelp i maxillofacial kirurgi. Overlege Nils Petter Fossland ved Avdeling for Kjeve- og ansiktskirurgi beskriver nytteverdi og potensielle utviklingsmuligheter. Gjengitt med tillatelse fra forfatter og utgiver.

Publisert 29.08.2023
Maxillofacial kirurgi
Maxillofacial kirurgi


Maxillofacial kirurgi er en medisinsk spesialitet med røtter både i odontologi og medisin. Spesialister i maxillofacial kirurgi har ofte avlagt både medisinsk og odontologisk embetseksamen, selv om sistnevnte ikke er et formelt krav. Maxillofacial kirurgi omfatter et bredt spekter av kirurgisk behandling av tilstander i kjever og i ansiktet, og er en spesialitet som utfører prosedyrer som grenser mot odontologi, plastikk kirurgi og ØNH.

Nils Petter Fossland

Nils Petter Fossland

​Det har vært tradisjon i vårt fagfelt å bruke gipsmodeller og avstøpninger av bittet for planlegging av forflytninger av over og underkjeve ved bittforstyrrelser, såkalt ortognatisk kirurgi. De siste 20 årene har man gått over til intraorale scan som overføres i STL-format og brukes i virtuell planlegging og produksjon av 3D printede guider og pasientspesifikke implantater. Dette er et kvantesprang innenfor planlegging og utførelse av komplisert kirurgi.

Dette er videreført i annen kirurgi i vårt felt som krever forberedelser og planlegging preoperativt, da spesielt innenfor rekonstruksjonskirurgi ved mikrovaskulær rekonstruksjon av beinete defekter i ansiktet. Point of Care, «POC», 3D printing og digital planlegging benyttes i stadig større grad internasjonalt, mens det foreløpig bare er noen få sykehus i Norge som har dette. POC produksjon av kirurgiske maler er mindre utbredt, mens POC produksjon av implantater kun gjøres på noen få sykehus interna​sjonalt.

Avdeling for Kjeve- og Ansiktskirurgi på St. Olavs hospital samarbeider med Fremtidens Operasjonsrom (FOR) om pre-operativ planlegging av kirurgiske inngrep. FOR bidrar med 3D-printede anatomiske modeller, 3D digital planlegging av inngrep, og 3D-printede maler som sikrer at den digitale planen kan gjenskapes kirurgisk med god nøyaktighet. Samarbeidet har i stor grad vært knyttet til ortognatkirurgi, men også ved planlegging av og utførelsen av beinet rekonstruksjon av defekter i over og underkjeve. Tjenesten gir bedre brukervennlighet for helsepersonell ved at god planlegging øker forutsigbarheten og forutsetningen for et vellykket kirurgisk resultat. Operasjonstiden reduseres også. I tillegg gir god planlegging mulighet for bedre kommunikasjon med pasienten, og mulighet for å vise pasienten planlagte forflytninger ved å vise fram operasjonsplanen før kirurgi.

Kirurgi i ansiktsregionen har ofte både et funksjonelt og et estetisk aspekt. Forbedret kommunikasjon gir pasienten et bedre grunnlag for å ta stilling til egen behandling. Det er ønskelig å utvide tjenesten slik at også mer komplekse ortognatkasus samt rekonstruksjons-kasus kan behandles med den samme presisjon og forutsigbarhet. For å oppnå dette er det ønskelig å produsere pasienttilpassede kirurgiske maler (for invasiv bruk), og eventuelt pasienttilpassede plater (implantater) gjennom 3D-printing lokalt på sykehuset. Det er per i dag ingen sykehus i Skandinavia som har denne tjenesten, men vi tror at det bare er et tidsspørsmål før titanprintere og godkjent arbeidsflyter blir så utbredt at det vil være økonomisk mulig for de større sykehusene å produsere egne pasientspesifikke maler og implantater i titan. Fram til da er fokus å utvikle arbeidsflyten til å bli stadig mer nøyaktig og effektiv, og å spre informasjon om mulighetene som ligger i virtuell planlegging og produksjon av anatomiske modeller og kirurgiske maler som kan brukes under kirurgiske inngrep. 

​​Les artikkelen i Overlegen​