Decon-X dokumenterer effekt av desinfeksjonsrobot i NorTrials-prosjekt

Decon-X er en norsk gründerbedrift som har henvendt seg til NorTrials MU (medisinsk utstyr) for å skaffe nødvendig dokumentasjon på effekt for å kunne selge sin teknologi både i Norge og verden for øvrig. Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU har gjennomført testene

Gunnar Gjeldnes
Publisert 04.10.2023

NorTrials ble opprettet for å forenkle og styrke samarbeidet mellom legemiddel-/medisinsk utstyrsindustri og norske utprøvermiljøer. NorTrials Feasibility Portal skal fungere som «Én vei inn» for bedrifter og utviklingsmiljøer hvor forespørsler blir videresendt til sykehus som ønsker å utføre kliniske studier innenfor det aktuelle området.


St. Olavs hospital i Trondheim har fått et nasjonalt ansvar for å påta seg oppdrag for å koordinere utvikling, utprøving og testing av medisinsk utstyr for industripartnere.
Decon-X er en norsk gründerbedrift som har henvendt seg til NorTrials MU (medisinsk utstyr) for å skaffe nødvendig dokumentasjon på effekt for å kunne selge sin teknologi både i Norge og verden for øvrig.

Selskapet angir at de har opparbeidet seg en omfattende liste med eksterne testrapporter som underbygger effektiviteten av deres desinfiseringsmetode. Imidlertid har de tidligere måttet søke utenfor Norge for å få utført slike laboratorietester. Gjennom NorTrials-samarbeidet med Fremtidens-Operasjonsrom (FOR) har de nå fått hjelp fra Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU til å teste mot virus. Dette har gjort det mulig for dem å oppfylle alle kravene som stilles i EN17272 standarden for bruk innenfor medisinske områder.

Dette er første gang en norskutviklet desinfiseringsteknologi blir testet i henhold til denne nye EN 17272 standarden for luftbårne desinfiseringsmetoder. Standarden skiller seg fra andre standarder ved at den også stiller krav til hvor godt desinfeksjonsmetoden når alle kriker og kroker i rommet.

Roboten produseres på Hønefoss. Gründer og daglig leder Bjørn Platou fremhever at dette er en moderne desinfiseringsrobot som fyller rommet med en tørr desinfiseringståke av hydrogenperoksid samtidig som den kontinuerlig monitorer effektiviteten til prosessen. Det er mulig for brukerne å følge prosessen på nett, og en detaljert desinfiseringrapport sendes automatisk ut via epost og sms.

Adenovirus er vanskelig å kvantitere i infeksjonsmodeller i laboratoriet. Professor Magnar Bjørås og medarbeidere ved institutt for klinisk og molekylær medisin måtte derfor utvikle en ny metode for å kunne oppfylle de nye kravene. Bjørås uttaler at han kan godt forstå hvorfor det har bydd på utfordringer for etablerte laboratorier å gjennomføre testene. Som et resultat av dette arbeidet, har Bjørås opprettet et eget selskap som i fremtiden kan ta på seg liknende oppdrag.

Decon-X har flere norske samarbeidspartnere, Nofima, NMBU, TOPRO, Datec, MedicalTeknikk, Aven, og sier de er glade og stolte av å kunne fortsette utvikling og produksjon i Norge. De uttrykker ekstra glede over også å ha etablert dette viktige samarbeidet gjennom St. Olavs hospital, NorTrials MU med FOR og NTNU. 

Foto: Gunnar Gjeldnes

Et par menn som står ved siden av en maskin

Foto: Gunnar Gjeldnes

Bildetekst

 

Professor Magnar Bjørås(t.v.) og stipendiat Erlend Ravlo klargjør for testing

Professor Magnar Bjørås(t.v.) og stipendiat Erlend Ravlo klargjør for testing