ELSYS Hackaton - High tech til besta!

Eldrebølgen kommer med stormskritt. Nå ønsker elektronikkstudentene ved NTNU å jobbe på lag med Fremtidens Operasjonsrom, for å ta fatt på utfordringen og løse noen av problemene ved hjelp av teknologi.

Sara Edvardsen
Publisert 09.08.2023
En person som holder en databrikke

​Studenter ved NTNU har blitt smittet av en stor entusiasme for medisinsk teknologi, noe vi i FOR synes er kjempegøy å være vitne til. Av den grunn har studentene ved studieprogrammet Elektronisk Systemdesign og Innovasjon (ELSYS) ved NTNU arrangert ELSYS Hackathon, med fokus på eldrebølgen og helseteknologi.

ELSYS Hackathon er en intensiv konkurranse, som i denne omgang ble arrangert 4-5. febuar 2023. Årets tema er «High tech til besta!», hvor utfordringen er å ta tak i problemstillinger som kommer med den økende andelen av eldre i befolkningen. På bare to dager skal nyskapende og innovative løsninger lages, ved hjelp av smart trådløs elektronikk og sensorer.

Vi hadde med oss Lars Gunnar Johnsen, overlege ved ortopedisk avdeling ved St. Olavs hospital, som ga innsikt i hvilke utfordringer hans avdeling står overfor med eldrebølgen. Her kom det blant annet frem at hoftebrudd, som følge av et fall, er en gjentagende utfordring blant eldre. Dersom den eldre må opereres for skadene, er det essensielt at tiden fra skaden oppstår til operasjonen gjennomføres er så kort som mulig. Dette ga studentene inspirasjon til å komme opp med ideer til hvordan forebygge skader og uhell hos eldre.

Hele 42 engasjerte studenter stilte opp med kreative løsninger, fordelt på åtte grupper. Selv om det var elektronikkstudentene som arrangerte konkurransen, ser vi at engasjementet for helseteknologi også øker blant andre studenter. Til sammen dekket de fagområdene elektronikk, kybernetikk, kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet, fysikk og matematikk, industriell design og medisin. Et godt utgangspunkt for å la innovasjon blomstre.

Løsningene deres viser en tydelig proaktiv tankegang for behandling av eldre. Fremfor å reagere etter en skade har skjedd, tenker ingeniørstudentene heller på hvordan det er mulig å unngå at en skade faktisk oppstår. Dette ved hjelp av teknologiske hjelpemidler som bidrar til å trene opp og vedlikeholde muskulaturen og balansen til de eldre. Dersom en skade først har skjedd, valgte noen av gruppene å finne en måte for helsepersonell å bli varslet, slik at de raskt kan starte behandling.

Slike løsninger kan bidra til at eldre kan mestre en livsstil som tillater dem å bo hjemme lenger. Teknologien kan også være med å redusere restitusjonstiden til pasienten etter en operasjon, eventuelt forhindre at en pasient har behov for innleggelse ved sykehuset. Mulighetene er mange, og har potensiale til å redusere risikoen for overbelastning av sykehusene, samt utnytte ressursene i helsevesenet bedre.

Tre priser ble delt ut av dommerpanelet i konkurransen. «Beste formidling» ble gitt til en gruppe som stilte med en ny løsning for å oppdage og varsle om fallulykker i hjemmet og ved institusjoner. «Mest innovative løsning» ble tildelt en gruppe som brukte smart teknologi til å unngå liggesår hos pasienter. Gruppen som stakk av med «beste totalløsning» tok inspirasjon fra teknologi i andre industrier, og presenterte en teknisk innretning som kan forbedre blodsirkulasjon i beina. For å kunne støtte videreutvikling av prosjektene, delte Institutt for elektroniske systemer ved NTNU ut pengepremier til vinnergruppene. Vi gratulerer alle gruppene med vel gjennomført innsats!

Studentene som deltok i konkurransen feirer vel gjennomførte presentasjoner av sine løsninger, etter to intense dager med utvikl

Studentene som deltok i konkurransen feirer vel gjennomførte presentasjoner av sine løsninger, etter to intense dager med utvikling. Foto: Erik Wessel-Berg, NTNU


Deler av dommerpanelet lytter til studentene når de presenterer sine løsninger under konkurransen. Foto: Erik Wessel-Berg, NTNU

Deler av dommerpanelet lytter til studentene når de presenterer sine løsninger under konkurransen. Foto: Erik Wessel-Berg, NTNU

Tverrfaglige grupper jobber godt sammen og har livlige diskusjoner. Foto: Erik Wessel-Berg, NTNU

Tverrfaglige grupper jobber godt sammen og har livlige diskusjoner. Foto: Erik Wessel-Berg, NTNU

Studentene bruker smart, trådløs teknologi og sensorer for å løse oppgavene.  Foto: Erik Wessel-Berg, NTNU

Studentene bruker smart, trådløs teknologi og sensorer for å løse oppgavene. Foto: Erik Wessel-Berg, NTNU​​