ELSYS Innovasjonsprosjekt

Høsten 2022 deltok FOR som samarbeidspartner i ELSYS Innovasjonsprosjekt, hvor ferske elektronikkstudenter ved Institutt for elektroniske systemer ved NTNU, fikk prøve seg på utvikling av medisinsk teknologi

Sara Edvardsen
Publisert 09.08.2023
Sist oppdatert 16.08.2023
En gruppe mennesker som går nedover et fortau
Stands i Glassgården
Teknologi spiller en viktig rolle i fremtidig utvikling av helsevesenet. Derfor er det viktig at vi har fremtidens ingeniører med på laget, ivrige etter å sette nye og innovative ideer ut i livet. Med en felles interesse for innovasjon innen medisinsk teknologi, har vi i FOR vært med å arrangere ELSYS Innovasjonsprosjekt, sammen med studieprogrammet Elektronisk Systemdesign og Innovasjon (ELSYS) ved NTNU. I prosjektet har vi gitt 120 ferske elektronikkstudenter muligheten til å komme inn på St. Olavs hospital, og ta fatt i spennende problemstillinger. I løpet av høsten 2022 har de blitt utfordret til å utvikle innovative prototypeløsninger for disse problemstillingene. Hele 19 grupper deltok.
​​
ELSYS Innovasjonsprosjekt er et prosjekt som kjøres årlig for hvert nye ELSYS-kull, hvor de lærer å sette teoretisk kompetanse ut i praksis. Hvert år inviterer ELSYS med seg en ekstern samarbeidspartner i prosjektet, for å kunne bidra med å lage løsninger som er høyst relevante for næringslivet. Ettersom interessen for medisinsk teknologi blant studentene er stor, ble Fremtidens Operasjonsrom invitert til å bidra i Innovasjonsprosjektet for 2022-kullet. Å kunne inspirere studenter på denne måten, er noe vi har stor glede av.

I prosjektet har vi gitt studentene innsikt i noen av behovene vi har ved sykehuset. Derfra har de fått frie tøyler til å komme opp med kreative løsninger som dekker disse behovene. Avdelingene som har vært med å bidra til spennende problemstillinger er FOR-3D-print lab, FOR-Oppdragsforskning, PET-senteret ved Klinikk for bildediagnostikk, Ambulanseavdelingen, og OR-lab ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU.

St. Olavs hospital har alltid fokuset rettet mot pasientbehandling, og hvordan gjøre denne best mulig. Innovasjonsprosjektet er med på å bidra til dette, ved nyskaping av teknologi som enten brukes direkte i pasientbehandlingen, eller indirekte ved bedring av arbeidshverdagen til de ansatte. Studentene har vist seg å inspirere oss gjennom kreativiteten og engasjementet deres. Prototypene deres ble presentert 24.november ved ELSYS konferansen. Noen av gruppene valgte å fokusere på hvordan teknologi kan bidra med å effektivisere prosesser, forbedre arbeidsmiljø og vedlikeholde kompetansenivået til helsepersonellet. Andre grupper rettet fokuset mot pasienten, og så på hvordan vi kan sikre at pasienten føler seg vel informert om behandlingen, komfortabel og godt tatt vare på.

Våren 2024 vil prosjektet fortsette, og studentene blir da utfordret i å utvikle ferdige systemer som kan implementeres ved de ulike avdelingene. Vi håper entusiasmen til FOR innen helseteknologi har smittet over til de fremtidige ingeniørene​​.

Hele 19 grupper deltok, og her er noen bilder fra arrangementet:

Gruppe 1,2,3,4

                                                                                           ​Gruppe 1,2,3,4

Gruppe 5,11,12,13

                                                                                 Gruppe 5,11,12,13

Gruppe 6,7,8,10

                                                                                             Gruppe 6,7,8,10

                                                       Alle foto: Jan Magne Gjerde

​​​

​​