Helseministeren åpnet fremtidens operasjonsrom

Sykehusinfeksjoner er vanlige komplikasjoner i helsetjenesten, og Norconsult, NTNU og Fremtidens Operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs hospital samarbeider for å redusere denne typen infeksjoner

Publisert 29.08.2023
Sist oppdatert 30.08.2023
Snorklipping!
Laboratoriet ble høytidelig åpnet i går med helesminister Ingvil Kjerkhol som sammen med rektor Anne Borg ved NTNU klipte snoren. Prosjektleder Thorgeir Harsem fra Norconsult i bakgrunnen. Foto: Lars Bugge Aarset, NTNU


Laboratoriet som benyttes i prosjektet er designet som et operasjonsrom, med teknologi og utstyr som gjør det mulig å synliggjøre ventilasjonsstrømmer og partikler i luften samt stereokameraer som registrerer bevegelsesmønsteret til helsepersonellet. Det bygges opp et XR-verktøy (utvidet virkelighet) som fanger opp samspillet mellom bevegelsene til helsepersonellet, virtuelle luftstrømninger og distribusjon av partikler i rommet.
​Prosjektet er finansiert med midler fra Forskningsrådet og Norconsult.

Under åpningen fikk statsråden og de andre deltakerne en grundig gjennomgang av prosjektet, samt en demonstrasjon av laboratorie

Under åpningen fikk statsråden og de andre deltakerne en grundig gjennomgang av prosjektet, samt en demonstrasjon av laboratoriet der et kirurgisk team fra St. Olavs Hospital gjennomførte en simulert operasjon.Foto: Lars Bugge Aarset, NTNU

Digitalisering i sanntid av personer og utstyr i operasjonsrommet som viser partikkelstrømmer. Foto: Lars Petter Aarset, NTNU

Digitalisering i sanntid av personer og utstyr i operasjonsrommet som viser partikkelstrømmer. Foto: Lars Bugge Aarset, NTNU