FOR

Post doc.

Post doc. med tilknytning til FOR - Pågående samt tidligere år

​​Department of Energy and Process Engineering​, NTNU

E-post: Tomas Fecer​

Postdoc og prosjektleder ved Faggruppe for helseinformatikk/Norsk senter for elektronisk pasientjournal

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Postdoc-prosjekt: "Helsekommunikasjon i en digital hverdag"

http://www.ntnu.no/ansatte/heidi.gilstad

50% postdoc over 6 år ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU , samtidig med overlegestilling ved lungeavdelingen. Fagområdet er lungekreftforskning, spesielt navigasjonssystem for bronokoskopi som en del av USIGT, FOR og NorMIT.

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap , NTNU

http://www.ntnu.no/ansatte/hakon.o.leira

https://www.ntnu.no/ansatte/hanne.sorger

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

https://www.ntnu.no/ansatte/erik.smistad

Institutt for sirkulasjon og bildedediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

https://www.ntnu.no/ansatte/sigrid.berg

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

https://www.ntnu.no/ansatte/david.bouget

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
https://www.ntnu.no/ansatte/rune.hansen

Institutt for fysikk, NTNU

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Minimally Invasive Surgery Center
Caceres, Spain / SINTEF

E-post: juan.sanchez.margallo@gmail.com

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

https://www.sintef.no/alle-ansatte/ansatt/?empId=1742

Sist oppdatert 21.09.2023