Ny PhD fra institutt for energi- og prosessteknikk i samarbeid med FOR

Jeg heter Yang Bi, og jeg kommer fra den autonome regionen Indre Mongolia i Kina. Jeg la ut på min doktorgradsreise ved NTNU i oktober 2020, med fokus på luftstrømfordelingssystemet i høyenergieffektive operasjonsrom. Jeg forsvarte doktoravhandlingen min 10. januar 2024.

Publisert 22.01.2024
Sist oppdatert 23.01.2024
En gruppe menn som poserer for et bilde
Fra venstre: Professor emeritus Hans Martin Mathisen, Yang Bi og Professor Guangyu Cao. Foto: Guangyu Cao

I løpet av doktorgradsstudiene gjennomførte jeg en rekke simulerte operasjoner ved St. Olavs Hospital for å undersøke ulike faktorer som påvirker bakteriebelastningen på operasjonsstuer. Disse faktorene inkluderte romtemperatur, aktivitetene til kirurger og operasjonssykepleiere, trykkforskjeller, relativ fuktighet osv. Vårt mål var å minimere ventilasjonshastigheter og samtidig sikre luftrenslighet, og til slutt sikte på energisparing. Ren luft spiller en avgjørende rolle for å redusere forekomsten av infeksjoner på operasjonsstuer.

 

I tillegg til denne forskningen utviklet vi en prediktiv modell for å forutse endringer i kjernetemperaturen til pasienter i løpet av den perioperative perioden. Denne modellen bruker lett tilgjengelige parametere i operasjonsrommet som inngangsvariabler, med pasientens kjernetemperatur som utgangsvariabel. Modellen hjelper kirurger med å forutsi forekomsten av hypotermi hos pasienter en time i forveien. Hypotermi er et vanlig symptom som pasienter kan oppleve på operasjonsstuen og kan øke forekomsten av infeksjoner på operasjonsstedet betydelig ved å svekke immunsystemet.

 

Oppsummert har vi etablert et sterkt samarbeid med St. Olavs Hospital, i tett samarbeid med Fremtidens Operasjonsrom for å fremme effektiviteten av operasjonsstueventilasjon. Vår felles innsats er dedikert til å skape et trygt, komfortabelt og energieffektivt operasjonsrom for både kirurg og pasient.

 

Tusen takk til Fremtidens Operasjonsrom for all tilrettelegging og oppfølging i arbeidet mitt!

 

Hilsen Yang Bi