NorMIT

Morgendagens kirurgi starter her. Bedre og tryggere behandling for pasienten, med færre komplikasjoner og liggedøgn på sykehus og kostnadseffektive løsninger for helsevesenet og for samfunnet som helhet. Forventningene til fremtidens kirurgi er store. Nå tilbyr NorMIT høyteknologiske operasjonsstuer og utstyr for de som forsker på bildeveiledet diagnostisk og terapeutisk kirurgi. Her vil forskere fra hele landet kunne perfeksjonere fremtidens diagnostiske og kirurgiske praksis

NorMIT