NorTrials

​St. Olavs hospital har lang erfaring innen forskning, utvikling, innovasjon og utprøving (i samarbeid med industri) av medisinsk utstyr og teknologi. NorTrials senter for medisinsk utstyr er organisert i forskningsavdelingen og lagt inn under forskningsinfrastrukturen «Fremtidens Operasjonsrom», hvor vi har prosjekter, infrastruktur, nasjonale roller m.m. i samarbeid med de andre helseregionene, feks NorMIT infrastruktur i samarbeid med Oslo Universitetssykehus.