Health Tech Challenge 2024

Kan Trondheims studenter løse utfordringer i den norske spesialisthelsetjenesten? Det utfordrer vi studentene på i den årlige studentkonkurransen for helseinnovasjon, som nok en gang var på agendaen i mars

Sara Edvardsen
Publisert 04.04.2024
Sist oppdatert 17.04.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Foto: Sara Edvardsen

Når teknologiske fremskritt driver verden fremover i full fart, er det viktig å også se hvilke muligheter dette byr på innen helsesektoren. Teknologi har blitt et sentralt hjelpemiddel i denne sektoren, som bidrar til at vi kan hjelpe flere pasienter, bedre og raskere. Det er derfor ønskelig å legge til rette for innovasjon innen helseteknologi, som av erfaring fungerer best i tverrfaglige miljøer. Derfor samler vi studenter fra ulike fagfelt, både innen teknologi og helse, for å slå hodene sine sammen og se nye perspektiver.

 

Health Tech Challenge har blitt en årlig mulighet for engasjerte studenter å ta del i å forme fremtidens pasientbehandling. Konkurransen foregikk denne gang 6.-13.mars, i samarbeid mellom Senter for medisinsk utstyr, teknologi og innovasjon (tidligere FOR som har endret sitt overordnede navn) og studentorganisasjonen DRIV NTNU. Det ble en fantastisk uke, fylt med engasjement, inspirasjon og kreative ideer!

 

Problemstillingene studentene ble utfordret til å løse, kom fra miljøene ved kvinneklinikken, gastroenterologisk kirurgi og avdeling for øre-nese-hals. Fra disse miljøene stilte erfarne overleger opp som veiledere til gruppene. Arbeidet fokuserte på utvikling av utstyr til kompliserte gastroenterologiske kirurgiske inngrep, intern utrykning mellom klinikker, og monitorering av foster hos gravide.

Vi ønsker å takke de engasjerte klinikerne som har bidratt til konkurransen:

Solhild Stridsklev – Overlege gynekologi,

Ronald Mårvik – Overlege gastroenterologisk kirurgi,

Ståle Nordgård – Overlege ØNH-sykdommer

 

Med større fokus på entreprenørskap, har også veiledere fra Spark* NTNU og NTNU TTO stilt opp. Disse hjalp til å opplyse om hvordan en ide kan tas videre til markedet for medisinsk teknologi, og hva som utgjør en god pitch når man skal fortelle om sitt produkt.

Vi håper konkurransen har inspirert deltakerne til å fortsette med helseinnovasjon!

 

Er du interessert i å vite mer om innovasjon, oppstart av bedrift og forretningsutvikling?

Som student med en god idé kan du kontakte Spark* NTNU  

Som ansatt ved NTNU eller Helse Midt-Norge med en god idé kan du kontakte NTNU Technology Transfer  

Les mer om helseinnovasjonsarenaen og studentorganisasjonen DRIV NTNU her