Prosjektbachelor ved gynekologisk avdeling, Kvinneklinikken

Gjennom flere år har Senter for Innovasjon, Medisinsk Utstyr og Teknologi (tidligere FOR) bistått sykepleierutdanningen ved NTNU med å etablere kontakt med ulike fagmiljø ved sykehuset for gjennomføring av prosjektbachelor. En viktig støttespiller og bidragsyter har vært gynekologisk avdeling ved Kvinneklinikken, som hvert år har vist stort engasjement og interesse

Publisert 02.07.2024
En gruppe kvinner som poserer for et bilde
Foto: Gunnar Gjeldnes

Gjennom flere år har Senter for Innovasjon, Medisinsk Utstyr og Teknologi (tidligere FOR) bistått sykepleierutdanningen ved NTNU med å etablere kontakt med ulike fagmiljø ved sykehuset for gjennomføring av prosjektbachelor. En viktig støttespiller og bidragsyter har vært Kvinneklinikken, som hvert år har vist stort engasjement og interesse. Fokus på informasjon til pasienter som har gjennomgått spontanabort har vært et gjennomgående tema. Ingvild Brenna, som er fagutviklingssykepleier ved Kvinneklinikken, sier at dette helt konkret har gitt nytteverdi, ved at bl.a. informasjon som er innsamlet gjennom bacheloroppgaver, har ført til forbedringer i avdelingens informasjonshefte til disse pasientene.

En gruppe kvinner som poserer for et bilde

Noen fra teamet som har lagt til rette for bacheloroppgavene, f.v.: Ingvild Brenna (fagutviklingssykepleier), Guro Vikås (sykepleier), Nora Bruvoll Valfridsson (sykepleier), Mariell Melsbø-Nilsen (sykepleier), Rita Berdal (seksjonsleder) og Camilla Reinfjell (fagutviklingssykepleier)

Foto: Gunnar Gjeldnes

Studentene har ingen pasientkontakt, og gjennomfører sin bachelor ved hjelp av kvalitative metoder, basert på dybdeintervju med hovedsakelig sykepleiere og av og til leger. Rita Berdal, seksjonsleder ved sengeposten, sier at disse intervjuene setter i gang refleksjoner og idéer hos oss om hva vi skal fokuserere på, og er glad for at studentene vil skrive om kvinnehelse, som er et forsømt felt i helseforskningen.

I år er det sengeposten i 6. etasje som har tatt i mot seks bachelorkandidater som har skrevet om oppfølging av seksuelle overgrep og sykepleieres praksis og holdninger til pasienter med endometriose.  Disse er:

En gruppe mennesker som smiler

F.v.: Alexander Rødsjø Lobo, Ingeborg Myrvang, Martine Øyen, Miriam Horn, Rikke Nervik, Tuva Berthelsen

Foto:Privat

Avdelingssjef og Senterleder ved Senter for Innovasjon, Medisinsk Utstyr og Teknologi, Jan Gunnar Skogås er svært glad for det mangeårige samarbeidet som vi har hatt med sykepleierutdanningen ved NTNU, hvor ulike problemstillinger er gitt som bachelor oppgaver.

Dagens studenter er morgendagens verdiskapere. Helsesektoren står foran mange utfordringer i de kommende år hvor Innovasjon og entreprenørskap ikke er kun for spesielt interesserte, men viktig for å utvikle dagens helsetjeneste både innen spesialist og primærhelsetjenesten. Dette trengs også om en skal starte egen bedrift. Årets studenter ønskes lykke til på veien videre!

Vi oppfordrer andre klinikker og avdelinger som ser muligheten til økt innsikt i egne holdninger, praksis og pasientinformasjonsarbeid gjennom en bacheloroppgave til å ta kontakt!

Kontaktperson:

Gunnar Gjeldnes, forskningskoordinator Senter for Innovasjon, Medisinsk Utstyr og Teknologi  

Tlf.: 414 40 406

E-post: gunnar.gjeldnes@stolav.no