Tjenestetilbudet ved Senter for Innovasjon, Medisinsk Utstyr og Teknologi

Operasjonsstue

Foto: St. Olav

Operasjonsstue

Forskningsinfrastruktur og arena

 • Tilrettelegging: klinikere, forskere og studenter i prosjekter og utdanning
 • Utprøvingsarena: For industri på nytt medisinsk utstyr og teknologi
 • Testlaboratorium med seks operasjonsstuer: Klinikknære operasjonsstuer med  tilgang til pasienter
 • NorMIT: FOR i samarbeide med OUS, Intervensjonssenteret, drifter nasjonal infrastruktur
 • NorTrials MU: Senter for medisinsk utstyr, utprøving, utvikling, regulatoriske forhold MDR, industrisamarbeide
 • MIDT: Nasjonalt forskningssenter for minimal invasiv og bildeassistert diagnostikk og behandling
 • Nettverk: kontaktpunkt mot nasjonal og internasjonale FoU-partnere og industri og samarbeid med Norway Health Tech
 • Visualisering og live-overføringer: Utprøving av nye visualiseringsteknikker på operasjonsstua
 • Testlaboratorium ved NTNU: Institutt for energi og prosessteknikk, samt AI-laben og virtuelle løsninger

Forskning og utvikling

 • Nye behandlingsmetoder: innen intervensjonsradiologi og kirurgi, fokus på minimal invasive teknikker
 • Prosjektledelse: forskning og innovasjonsprosjekter (regionale, nasjonale, internasjonale)
 • Ledelse av Nasjonale satsninger: NorMIT, NorTrials og MIDT
 • Egen forskning og innovasjon: forskere innen medisinsk teknologi, eksternfinansierte prosjekter
 • Pre-kliniske studier: ansvar for gjennomføring, pakkeløsning, eksperimentell kirurgi


3D–lab

 • 3D-print, additive manufacturing, fysiske modeller
 • Modellering og visualisering, extended reality (augmented reality)


Kurs og sertifisering

 • Elektromedisinsk utstyr (EMU): overleger og LIS innen kirurgiske fagområder i EMU, Kompetanseportalen
 • Foredrag kursvirksomhet: St. Olavs hospital og nasjonalt/internasjonalt
 • Samarbeid kurs med andre institusjoner, som NTNUSist oppdatert 27.06.2024