ELSYS/DRIV NTNU Utstilling på Øya 15. mai

Elektronikkstudentene har i en årrekke gjennom et samarbeid mellom Senter for Medisinsk Utstyr, Teknologi og Innovasjon (tidligere FOR) og studentforeningen DRIV ved NTNU, arbeidet med løsninger på reelle utfordringer i klinikkene. Jan Gunnar Skogås, leder av Senter for Medisinsk Utstyr, Teknologi og Innovasjon, skriver i et innlegg på LinkedIn: “ Vi er helt avhengige av innovasjon for å løse våre felles utfordringer”, og retter en stor takk til studentene. Onsdag 15. mai presenterte studentene prosjektene for interesserte på St. Olavs hospital. Vi tok en tur innom utstillingen for å slå av en prat med noen av studentene for å få vite litt mer om de ulike prosjektene

Gunnar Gjeldnes
Publisert 16.05.2024
Sist oppdatert 22.05.2024
En gruppe mennesker som sitter ved et bord med et hvitt bord og en hvit tavle med svart og

LaceLock

Disse studentene har vært på besøk hos Rehabiliteringsklinikken ved St. Olavs hospital for å få inspirasjon. Mari-Anne Myrberget, ergoterapispesialist ved klinikken sier: Påkledning (for eksempel knytte skolisser) er et problem for mange av våre pasienter, og alternativene som finnes er lite funksjonelle, og passer dårlig for de med nedsatt håndfunksjon/finmotorikk. Som et prosjekt i studieprogrammet ved studiet for elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU(ELSYS) har denne gjengen utviklet en automatisk, fjernstyrt skolissestrammer. Løsningen kan favne mange grupper, både barn og voksne. Eksempelvis ALS-pasienter i tidlig sykdomsforløp kan ha god nytte av denne. Fortsatt gjenstår en del utviklingsarbeid, spesielt knyttet til batteristørrelse for at dette kan bli et reelt alternativ. Studentene synes det har vært både interessant, lærerikt og morsomt å jobbe med prosjektet, og ser ikke bort fra at de i fremtiden vil forsøke å bringe produktet ut i markedet.

En gruppe mennesker som sitter ved et bord med et hvitt bord og en hvit tavle med svart og
  Fra venstre: Susanne Gripsgård, Emma Langeland, Annika Bergersen, Jacob Olsson. Bak: Ergoterapeut Mari-Ann Myrberget. Foto: Gunnar Gjeldnes

Knappesafari

Denne gjengen fikk inspirasjon til å utvikle et spill, Knappesafari, hvor barn på rehabiliteringsavdelingen kan trene grovmotorikk og kjernemuskulatur. Spillet er designet på en slik måte at fysioterapeutene kan bruke det på sin måte, tilpasset ulike behov. Spillet går ut på å trykke på den knappen som lyser, av et utvalg på flere knapper kan plasseres hvor fysioterapeut eller pasienten selv ønsker. Knappene kan også monteres på sengen. På en skjerm kan man også lese score i form av poeng, og derved konkurrere mot seg selv eller andre. Jo raskere, jo flere poeng! Studentene synes det var gøy å være på avdelingen, og fikk viktige innspill fra fysioterapeutene.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
  Foran fra venstre: Svanhild Grevskott Båtnes, Kristian Fjalestad Pedersen. Bak: Leo Laukvik, Jens Jahren Lauvrud, Guro Juul Viktil  

BaLens

Det er lang ventetid for utredning av nystagmus ved øyeavdelingen på St. Olav. 80% av henvisningene er ikke nystagmus, og å kunne luke ut disse vil redusere ventetiden betydelig. Denne gjengen har utviklet en mobil løsning, som også antas å kunne bli billigere enn eksisterende løsninger. Med en brille som ligner en VR-brille, registreres små, ufrivillige rykninger som et videoopptak. Tanken er at dette kan avklares på fastlegekontoret, og slik redusere antall henvisninger.

En gruppe mennesker som sitter ved et bordFra venstre: Iver Iscariot Søbakk, Andreas Aukner, Tryggve Klevstul-Jensen, Caroline Madeleine Losnedal

Medalarm

På ortopedisk avdeling fikk denne gjengen inspirasjon til å utvikle et mer fleksibel pasientalarmløsning som svar på et behov for å kunne prioritere i en hektisk hverdag. Alarmen er lett, trådløs og har to nivåer. Pasienten kan angi om det er behov for akutt hjelp, eller noe som ikke haster. Alarmen kan for eksempel festes på armen, sengen eller henges rundt halsen. Såkalt kapasitiv berøring sikrer at det skilles mellom tilsiktet og utilsiktet berøring. Tilbakemeldingen fra ortopedisk sengepost er positiv. På en skjerm eller på mobiltelefonen kan personalet se en fargekode for alarmen. En løsning for trådløs lading vil kunne gjøre alarmen enda mer brukervennlig.  

En gruppe mennesker i et klasserom
Foran fra venstre: Ole Jacob Schubert, Sindre M. Kvam Bak: Jenny Liahjell, Erik Dudek  

Du kan også lese nyhetsoppslag om samme sak på NTNU's nettsider