Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har kontakt med media, samfunn og helsevesen. Avdelingen jobber med med profilering, nyhetsformidling, krisekommunikasjon, pasientinformasjon og organiserer besøk til sykehuset. Avdelingen gir råd til ledere og ansatte på St. Olavs hospital, og avdelingen er redaksjon for stolav.no og intranettet Kilden.

Kontakt

Telefon

Kommunikasjonsdirektør: Marit Kvikne

Postadresse

St. Olavs hospital HF Kommunikasjonsavdelingen postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

3. etasje i 1930-bygget på Øya, Trondheim

1930-bygget

Harald Hardrådes gate 12

Artikler