Medisinske kvalitetsregistre

Seksjon for medisinske kvalitetsregistre samler de medisinske kvalitetsregistrene med nasjonal status i regionen. Registrene er samlokalisert med Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge. Seksjonen er organisert under Sentral stab ved St. Olavs hospital HF, og holder til i Teknobyen.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Miljøbygget 4.etg.vest, Teknobyen
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

Miljøbygget

Professor Brochs gate 2

7030 Trondheim