Norsk hjertesviktregister

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Norsk hjertesviktregister
Postboks 3250
Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Teknobyen
Miljøbygget 4.etg. vest
St. Olavs hospital HF
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

Miljøbygget

Professor Brochs gate 2

7030 Trondheim