Norsk tonsilleregister

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Norsk tonsilleregister
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Teknobyen – Miljøbygget 4.etg. vest 
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs hospital
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

Miljøbygget

Professor Brochs gate 2

7030 Trondheim