Økonomiavdelingen

Økonomidirektør: Sondre Johan Worsøe

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Økonomiavdelingen
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

1930-bygget

Harald Hardrådes gate 12

Artikler