St. Olav Eiendom

St. Olav Eiendom har ansvaret for å utøve det strategiske eierskapet for eiendomsmassen på St. Olavs hospital. Vi er leverandør av areal, bestiller av operative tjenester og utviklings-og utbyggingsprosjekter (investeringer).

Den overordnede målsetting for St. Olav Eiendom er å sikre eiendommer som gir optimale vilkår for kjernevirksomheten og sikre langsiktig og god avkastning på investert kapital.
St. Olav Eiendom ivaretar også sekretariatsfunksjon og daglig administrasjon av Sameiet.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
St. Olav Eiendom
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim