Foto av bygninger, Røros sykehus

Avdeling Røros sykehus

Røros sykehus er en avdeling i Sentral stab. Røros sykehus har en rekke polikliniske og kirurgiske tilbud.

Røros sykehus er et lokalt sykehus, men dekker både lokale, regionale og nasjonale behov for helsetjenester.

Som et lokalt sykehus er vi opptatt å styrke tjenestetilbudet til befolkningen og ha desentraliserte helsetilbud. Vi ønsker å legge til rette innen spesialistpoliklinikktilbudet og at dette er i nærhet til pasienten. Vi har et tett samarbeid med kommunene i regionen om etterbehandling og akutte kommunale døgnplasser.

Trenger du undersøkelse eller behandling i sykehus, kan du komme til oss. Snakk med din fastlege om dette.

Røros sykehus har følgende spesialistpoliklinikker:

 • Ortopedi (muskel, skjelett, sener, ledd)
 • Gynekologi (kvinnesykdommer)
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Endokrinologi og diabetes 
 • Øre-nese-hals og høresentral
 • Hjertemedisin
 • Plastikk kirurgi
 • Dialyse
 • Hudsykdommer 
 • Fysioterapi​
 • Voksenpsykiatri 

Røros sykehus tilbyr kirurgi innen følgende fagfelt:

 • Ortopedi (muskel, skjelett, sener, ledd)
 • Gynekologi (kvinnesykdommer)
 • Øre-Nese-hals og kjeve 
 • Plastikk kirurgi
 • Tannbehandling i narkose 

Servicefunksjoner: 

 • Røntgen (døgnvakt alle ukedager) 
 • Laboratorium (vakt ukedager) 
 • Ekspedisjon med pasientadministrasjon 
 • Kjøkken og kantine 
 • Renhold 
 • Teknisk avdeling 
 • Administrasjon 

Jan Gunnar Skogås

Avdelingssjef

post.roros@stolav.no +47 982 80 585

 

Kontakt

Telefon

 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN
Betjent resepsjon alle hverdager mellom kl. 07.30 – 15.30

Avdelingssjef Jan Gunnar Skogås

+47 982 80 585

Postadresse Røros sykehus

St. Olavs hospital HF
Røros sykehus
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

E-post

post.roros@stolav.no
post.roros@stolav.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Henrik Grønns vei 24.
Pasienter som skal til dagkirurgi og innleggelse kan møte i 2. etasje

En rekke bygninger

Røros sykehus

Henrik Grønnsvei 24

7374 Røros

Har du behov for overnatting i forbindelse med behandling ved Røros sykehus har vi avtale med Røros hotell, Erzscheidergården Hotell og Vertshuset. 
 

Bruk rabattkode:
PASIENT/RS


Booking Røros hotell for pasienter og pårørende: 


Booking Erzscheidergården Hotell og Vertshuset: post@vertshusetroros.no


Reise til Røros kan gjøres med bil, buss, tog eller fly. 

 
Trenger du utfyllende informasjon om reise eller hjelp til bestilling av reise kan du kontakte Pasientreiser på telefon 05515
 

Helsetaxi
På hverdager går det Helsetaxi mellom Røros sykehus og St. Olavs hospital, Øya.
Helsetaxien kjører helt fram til sykehuset. Transport med denne bestilles via Pasientreiser. 
Helsetaxi avreise Røros sykehus kl. 09.15. 
Helsetaxi avreise St. Olavs hospital Øya kl. 15.00 fra busslommen utenfor Gastrosenteret. 
Reisetid ca 2,5 timer


Tog og buss 
Oversikt over tog- og bussavganger til og fra Røros finnes på Entur. 
Det er 5 minutters gange fra tog- og busstasjonen til Røros sykehus. 

Fly 
Flyreise bestilles gjennom Pasientreiser eller på Widerøe

 

Det er egen parkeringsplass ved sykehuset for pasienter, pårørende og besøkende. Ingen parkeringsavgift.