Samhandlingsavdelingen

Samhandling beskriver premissene for sammenhengende behandlingstilbud. Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
NO 7006 Trondheim

Slik finner du fram

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14

Fastlegesiden

Informasjon for fastleger i Sør-Trøndelag: - Kontaktinformasjon til St. Olavs hospital - Brukerstøtte e-meldinger - Lenker til pakkeforløp og pasientforløp - Info om e-resept - Nyheter
Illustrasjon. Blomster. Foto