Behandling

Abort

I Norge har kvinner lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Senere i svangerskapet må søknaden behandles av abortnemnda ved sykehuset.

Du får bekreftet at du er gravid på grunnlag av manglende menstruasjon, positiv graviditetstest og gynekologisk undersøkelse. Dersom du er ufrivillig gravid og vurderer å avbryte svangerskapet er det viktig at du tar kontakt så tidlig som mulig. Du trenger ikke henvisning fra fastlege, men kan ta direkte kontakt med gynekologisk avdeling på sykehuset.

Når du tar kontakt med lege, helsestasjon eller sykehus vil de spørre om datoen for første dag i siste menstruasjon. Lov om svangerskapsavbrudd gir deg rett til å bestemme om du vil avbryte svangerskapet innen utgangen av uke 12. Husk at 12 uker betyr fra første dag ved siste menstruasjon. Dersom denne tiden nærmer seg, må du informere legen om det slik at du slipper å vente på time. Etter 12. svangerskapsuke må søknad om abort behandles av en abortnemnd.

Det er ønskelig at svangerskapslengde er over 6 uker før første konsultasjon. Dette er for å kunne stadfeste svangerskap på rett plass i livmor med ultralyd.

Henvisning og vurdering

Fastlegen vil gjøre en gynekologisk undersøkelse for å vurdere svangerskapslengde før videre henvisning til sykehuset. Du blir bedt om å signere egenerklæring «Begjæring om svangerskapsavbrudd».

Du kan også ta direkte kontakt med sykehuset for undersøkelse, du trenger ikke henvisning fra fastlege. Også da må du signere «Begjæring om svangerskapsavbrudd».

UTREDNING

På sykehuset får du en samtale med sykepleier og lege ved gynekologisk poliklinikk. Du vil få en gynekologisk undersøkelse med ultralyd for å fastslå svangerskapslengde. Det blir bestemt abortmetode og det vanligste er at aborten blir igangsatt med medikamenter. Kirurgisk abort blir sjeldent brukt på grunn av risiko ved narkose og unødvendig inngrep på livmora.

Du vil få grundig informasjon og samtale før endelig behandling blir bestemt.

Dersom svangerskapet har kommet lenger enn 12 uker, må du møte en abortnemnd hvis du ønsker abort. En abortnemnd består av en lege fra sykehuset og en fastlege. De vil ha en samtale med deg hvor du må fortelle mer om hvorfor du ønsker abort. Du vil få beskjed samme dag om aborten blir innvilget.

BEHANDLING

Det finnes to metoder for å avbryte svangerskapet: kirurgisk og medisinsk (med piller). Medisinsk abort er i dag den mest vanlege abortmetoden og kan utførers hjemme eller på sykehuset. Beskrivelse av hver enkelt behandlingsmetode, hva som skjer før, under og etter den enkelte behandling, finner du under her.

 

Vær oppmerksom

Etter behandling reiser du hjem.

Kvinner reagerer ulikt på det å ta abort. De fleste vil føle seg lettet etter inngrepet, men samtidig er det ikke uvanlig å føle seg nedstemt. Da kan det vært nyttig å snakke med noen. Mennesker du har tillit til kan være gode samtalepartnere. Du kan også ta kontakt med fastlegen din, sykehuset, Amathea eller andre.

Amathea er en statsstøttet og gratis veiledningstjeneste. Personalet ved Amathea har lang erfaring innen spørsmål knyttet til uplanlagt graviditet og abort. Tlf. 815 32 005.

www.amathea.no

Kontakt

Kvinne-barn-senteret Gynekologisk avdeling

Kontakt Gynekologisk avdeling

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim