Diagnose, Koronarkirurgi

Åreutskifting på hjertet

Utskifting av åre på hjertet kan være aktuelt dersom det ikke ligger til rette for utblokking av de trange partiene i blodårene som ligger utenpå hjertet (kransarteriene). Utskifting av åre gjøres ved hjelp av åpen kirurgi.

Utredning

Den dagen du kommer får du samtale med sykepleier, fysioterapeut, kirurg og anestesilege. Da vil du få nødvendig informasjon om hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres og hvorfor. I tillegg vil du få et skriftlig informasjonshefte. Vi ber om at du leser gjennom dette.

Som en del av rutinene før operasjonen tar vi:

  • Blodprøver
  • Lungerøntgen 
  • EKG (hjerteundersøkelse)

Forberedelse kvelden før operasjonen:

  • Dersom du ikke har fått tømt tarmen dagen før operasjonen, vil du få et lite klystér om kvelden
  • Operasjonsområdet blir barbert for å minske risikoen fir infeksjon
  • Du skal dusje og vaske håret like før du legger deg. Det er ikke nødvendig å bruke spesialsåpe. Etter dusjen skal du ta på deg rent sykehustøy. Husk å ta på tøfler / sko dersom du må opp og ut av sengen
  • Eventuell neglelakk og sminke fjernes
  • Du får tilbud om sovemedisin før du legger deg 
  • Etter midnatt må du faste. Da kan du ikke spise, drikke, røyke, bruke tyggegummi eller suge på pastiller

Behandling

Du vil få narkose når du kommer til operajonsavdelingen. Når operasjonen starter blir du koblet til en hjerte-lungemaskin som overvåkes nøye mens kirurgen legger nye årer på hjertet ditt.

Når operasjonen er slutt gjøres det en rekke kontroller før du flyttes til intensivavdelingen der du senere vil bli vekket.

Oppfølging

Etter at operasjonen er avsluttet, blir du flyttet til intensivavdelingen der du blir til neste morgen. Her fjerner vi blant annet dren som ble lagt inn under operasjonen.

De fleste pasienter er i fin form etter operasjonen og kan sitte og spise frokost.

Du vil etter hvert bli flyttet til et overvåkningsrom, og der blir du i ytterligere ett døgn.

Etter overvåkning skal du tilbake til sengeposten.  De fleste pasienter kan flytte til lokalsykehuset sitt tre - fire dager etter inngrepet. Dersom St. OlavsHospital er ditt lokalsykehus blir du her i hele oppholdet ditt.

Totalt opphold på sykehus er som regel én uke.

Fastlegen din kan følge deg opp etter operasjonen, blant annet med tilsyn av sår og fjerning av sting.

Vær oppmerksom

Det er alltid en risiko ved større kirurgiske inngrep. Risikoen for komplikasjoner av ulike slag er i stor grad knyttet til din helsetilstand og alder før operasjonen. Dødligheten ved slike inngrep er ved St. Olavs hospital, som i resten av landet, omkring én prosent. Andre komplikasjoner som hjerteinfarkt, hjerneslag og sårinfeksjoner forekommer også, men er relativt sjeldne.