Diagnose

Diabetes type 1

Diabetes type 1 – også kalt insulinavhengig diabetes – oppstår i alle aldersgrupper, men oftest hos barn, ungdom og unge voksne.

Diabetes type 1 er en sykdom der kroppen slutter å produsere insulin. Insulin er et livsnødvendig hormon, og har du diabetes type 1 må du tilføre kroppen insulin resten av livet.

Les mer på helsenorge.no

Sykdommen skyldes at de insulinproduserende cellene, betacellene, i bukspyttkjertelen er ødelagt. Av ukjente grunner har kroppens immunsystem oppfattet betacellene som fremmedelementer, og de ødelegges gradvis. Sykdommen starter med symptomer som tørste og hyppig vannlating. Diagnosen kan stilles med blodprøve og urinprøve hos fastlegen.

Henvisning og vurdering

Ved mistanke om diabetes type 1 blir du henvist til sykehuset for videre utredning og start av insulinbehandling. I de fleste tilfeller er det fastlegen som henviser deg, og her på St. Olavs Hospital blir du henvist til poliklinikk endokrinologi. Her vil henvisningen bli vurdert av lege/endokrinolog. Ventetid for behandling er 1 - 3 dager. Ved akutt, livstruende sykdom blir man innlagt på sykehuset uten ventetid (øyeblikkelig hjelp).

Utredning

De fleste blir utredet/ får påvist diabetes type 1 hos fastlegen.

Behandling

Ved nyoppdaget diabetes type 1 vil du få time på poliklinikk endokrinologi. Som regel vil du snakke med en diabetessykepleier først. Du vil få informasjon om sykdommen og hvilke forholdsregler du må ta.

Kostholdsveiledning er en viktig del av behandlingen ved nyoppdaget diabetes type 1. Blodsukkeret påvirkes blant annet av maten du spiser, og det er derfor viktig at du får informasjon om anbefalt kost ved diabetes, og hvilke matvarer som påvirker blodsukkeret mest. Du vil også lære å måle blodsukker, og du får apparat her hvis du ikke har det fra før. 

Vi starter som regel med insulinbehandling, og du får opplæring i å sette insulin, informasjon om virkning og oppbevaring av insulinet og om hva som skjer hvis du setter mer insulin enn du har behov for. Du begynner som regel med små doser middels langsomvirkende insulin morgen og kveld med tillegg av hurtigvirkende insulin før måltider. Dosene settes med insulinpenner som er enkle å bruke. Disse dosene justerer vi ut fra resultatet av blodsukkermålingene du gjør. Det betyr at du vil ha hyppig kontakt med oss de første ukene etter du har startet med insulin, enten ved at vi ringer deg eller ved oppmøte på poliklinikken. Målet er at du selv ganske raskt skal justere insulindosene dine.I tillegg vil det bli tatt ytteligere blodprøver av deg.

Diabetesskole

Du vil få tilbud om å delta på diabetesskole for personer som har diabetes type 1. Dette er gruppeundervisning som går over to enkeltstående dager. Her vil du få informasjon fra lege, sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog. Det er også satt av tid til diskusjoner og tema som deltakerne vil ta opp.


09.00 – 09.30: Presentasjon av kurset v/ diabetessykepleier

09.30 – 10.15: Sykdomslære og behandling v/ overlege /lege

10.15 – 10.30: Pause

10.30 – 11.15: Sykdomslære og behandling fortsetter

11.15 – 12.00: Hyper- og hypoglykemi v/ diabetessykepleier

12.00 – 12.45: Lunsj

12.45 – 13.00: Egenmåling av blodsukker v/ diabetessykepleier

13.00 – 13.30: Utfordringer i hverdagen v/ diabetessykepleier

13.30 – 1350: Valgfritt tema v/ diabetessykepleier

13.50 – 14.00: Pause

14.00 – 15.00: Kosthold v/ ernæringsfysiolog

15.00 – 15.30: Evaluering av dagen, hva har dere lært?


09.00 – 09.15: Presentasjon av kurset v/ diabetessykepleier

09.15 – 10.15: Senkomplikasjoner v/ lege

10.15 – 10.30: Pause

10.30 – 12.00: Gruppearbeid, conversation map v/ diabetessykepleier

12.00 – 12.45: Lunsj

12.45 – 13.45: Gruppearbeid fortsetter

13.45 – 14.00: Pause

14.00 – 15.00: Å sette seg mål v/ diabetessykepleier

15.00 – 15.10: Pause

15.10 – 15.30: Evaluering av dagen, hva har dere lært?

div_118d8edd-858a-42ba-a17b-d73736806682

Oppfølging

Har du diabetes type 1, skal du ha oppfølgingstime hos lege minimum en gang i året, og du kan få time hos diabetessykepleier når du har behov for det. Sykepleier kan f.eks. hjelpe deg med praktiske ting som justering av insulindoser og tilby støtte og hjelp til å takle livet med en kronisk sykdom.

På legekonsultasjonene sjekker vi hvor godt regulert blodsukkeret ditt er, det måles blodtrykk og det blir undersøkt om du har symptomer på senkomplikasjoner.

 

Vær oppmerksom

For høyt blodsukker

Ved mistanke om akutt diabetisk syreforgiftning må man ta kontakt med lege/legevakt eller sykehus snarest mulig. Symptomer på syreforgiftning kan bla. være magesmerter, kvalme, oppkast hodepine og uttalt tørste.

For lavt blodsukker

Ved ekstra lavt blodsukker kan det oppstå svekket bevissthet, akutt forvirring eller bevisstløshet. Det er viktig å få blodsukkeret til å stige raskt. Hvis enkle tiltak i hjemmet ikke virker raskt, evt. ved hjelp av injeksjon av hormonet glukagon, må legevakt eller AMK kontaktes umiddelbart. Det kan da gis injeksjon av glukose/druesukker, og det kan være behov for øyeblikkelig hjelp-innleggelse i sykehuset.

 

Kontakt

Gastrosenteret Avdeling for endokrinologi

Kontakt Avdeling for endokrinologi

Oppmøtested

Sengepost: 6. etasje, Gastro Midt.
Poliklinikk: 3. etasje, Forsyningssenteret

Tlf. sengeposten: 72 82 56 10/11

Legene ved Avdeling for endokrinologi kan gi råd til lege pr. telefon. Kontakt oppnås gjennom vår ekspedisjon. Både leger og sykepleiere driver også rådgivningsvirksomhet pr. telefon direkte for våre faste pasienter, særlig diabetikere.

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim

Transport

See the map of the Gastro center. You can zoom in, move within the different floors and search for room or department. 

Map Gastro center

Se kart over Gastrosenteret. Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling osv.

Se kart over Gastrosenteret.

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Note: Not all departments at St. Olav have the service to call you back, except for some outpatient clinics and laboratories.

What is callback?

Callback means that the telephone service is open to the public 24 hours so that you can give your message regardless of opening hours.

Remember personal identity number before calling

Please have your personal number - 6 or 11 figures - ready before calling. This will be of great help when we call you back.

If you are calling on behalf of others, for example children, the child's personal number must be entered.

Payment for not meeting

Note that cancellation must be made at least 24 hours before the appointment. Cancellation later than 24 hours before the appointment causes a fee of NOK 640 (in 2016)

There are several places to eat in the hospital.

"Mat og cafe" of St. Olavs Hospital offers a variety of food in the centers at Øya, at Lian and in the local hospitals in Røros and Orkdal.

"SiT" on behalf of the NTNU, runs cafes at Øya helsehus and in the Medisnteksniske senter.

There are also a cafe in the Rusklinikken in Klostergata 48.

​Read more: Mat og cafe

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number