Diagnose

Diabetes type 2

Diabetes type 2 er en sykdom hvor sukkerinnholdet i blodet er høyere enn normalt. Dette skyldes at mengden insulin som produseres i bukspyttkjertelen er for liten i forhold til behovet og at insulinet ikke virker så godt som det skal. Sykdommen debuterer gjerne hos voksne over 30 år, og forekomsten øker med alderen. Også yngre mennesker får denne sykdommen. Faktorer som disponerer for utvikling av diabetes type 2 er arv, overvekt og inaktivitet.

Diabetes type 2 er en sykdom der blodsukkeret er for høyt. De fleste kan forsinke utviklingen av diabetes type 2 eller gjøre sykdommen mindre alvorlig ved å endre levevaner.

Les mer på helsenorge.no

Henvisning og vurdering

Når du har fått diabetes type 2, kan fastlegen henvise deg til diabetesskole ved poliklinikk endokrinologi.

Utredning

Utredning av diabetes type 2 skjer hos fastlegen, som også har hovedansvar for behandlingen.

 

Behandling

Diabetesskole

Du vil få tilbud om å delta på diabetesskole for personer som har diabetes type 2. Dette er gruppeundervisning som går over to enkeltstående dager. Her vil du få informasjon om sykdommen og behandlingen fra lege, sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog. Det er også satt av tid til diskusjoner og tema som deltakerne vil ta opp.

 


09.00 – 09.30 Presentasjon av kurset v/diabetessykepleier

09.30 – 09.45 Blodsukkermåling, pause.

09.45 – 11.15 Sykdomslære og behandling v/ lege (Pause tas underveis).

11.15 – 11.30 Blodsukkermåling før lunsj

11.30 – 12.15 Lunsj.

12.15 - 12.45 Blodsukkermåling og injeksjonsteknikk v/diabetessykepleier

12.45 – 13.00 Pause.

13.00 – 13.45 Kost v/klinisk ernæringsfysiolog

13.45 – 14.00 Blodsukkermåling, pause.

14.00 – 14.45 Kost forts. v/ernæringsfysiolog

14.45 – 15.00 Blodsukkermåling, pause.

15.00 -15.45 Hyperglykemi/hypoglykemi. Utfordringer i hverdagen.

Oppsummering

Kl. 09.00-09.45: Presentasjon av kurset ved diabetessykepleier
Erfaringer siden forrige kurs. Blodsukkermåling og pause

Kl. 09.45-11.30: Senkomplikasjoner m.m. ved lege

Kl. 11.30-12.30: Blodsukkermåling. Lunsj, registrering og betaling.

Kl. 12.30- 13.30: Conversation maps. Gruppearbeid

Kl. 13.30-13.45: Pause

Kl. 13.45-14.00: Blodsukkermåling.

Kl. 14.00- 15.00: Conversation maps.

Kl. 15.00-15.30: Diskusjon om blodsukkermålinger.

Oppsummering/evaluering.


 

Oppfølging

Oppfølging vil skje hos fastlegen din som kan henvise deg til poliklinikk endokrinologi ved behov. Dette kan f.eks. være ved endringer av behandlingen (oppstart av insulin eller behov for hjelp til justering av insulindoser).

Kontakt

Gastrosenteret Avdeling for endokrinologi

Kontakt Avdeling for endokrinologi

Oppmøtested

Sengepost: 6. etasje, Gastro Midt.
Poliklinikk: 3. etasje, Forsyningssenteret

Tlf. sengeposten: 72 82 56 10/11

Legene ved Avdeling for endokrinologi kan gi råd til lege pr. telefon. Kontakt oppnås gjennom vår ekspedisjon. Både leger og sykepleiere driver også rådgivningsvirksomhet pr. telefon direkte for våre faste pasienter, særlig diabetikere.

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim

Transport

See the map of the Gastro center. You can zoom in, move within the different floors and search for room or department. 

Map Gastro center

Se kart over Gastrosenteret. Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling osv.

Se kart over Gastrosenteret.

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Note: Not all departments at St. Olav have the service to call you back, except for some outpatient clinics and laboratories.

What is callback?

Callback means that the telephone service is open to the public 24 hours so that you can give your message regardless of opening hours.

Remember personal identity number before calling

Please have your personal number - 6 or 11 figures - ready before calling. This will be of great help when we call you back.

If you are calling on behalf of others, for example children, the child's personal number must be entered.

Payment for not meeting

Note that cancellation must be made at least 24 hours before the appointment. Cancellation later than 24 hours before the appointment causes a fee of NOK 640 (in 2016)

There are several places to eat in the hospital.

"Mat og cafe" of St. Olavs Hospital offers a variety of food in the centers at Øya, at Lian and in the local hospitals in Røros and Orkdal.

"SiT" on behalf of the NTNU, runs cafes at Øya helsehus and in the Medisnteksniske senter.

There are also a cafe in the Rusklinikken in Klostergata 48.

​Read more: Mat og cafe

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number

Artikler