Behandling

Døgnbehandling rus voksne

Voksenavdelingen er en døgninstitusjon med 13 senger og gir et behandlingstilbud til voksne over 26 år med rusrelaterte lidelser og eventuelle samtidige psykiske lidelser.

Henvisning og vurdering

Henvisninger til rusbehandling skal sendes til:

St. Olavs Hospital
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
Postboks 3250, Sluppen
7006 Trondheim

Telefon til  rusakutt og konsultasjonstjeneste RUS:
73 86 29 29

Øvrige henvendelser skal gå til 73 86 28 00

Før

For at en døgninnleggelse skal gi best mulig resultat, er det viktig med godt forarbeid. Forarbeidet består i å avklare flere forhold relatert til din situasjon slik at vi er best mulig kjent med den før vi møtes. Dersom du allerede har lokal oppfølging, er det viktig at det blir knyttet kontakt mellom oss og ditt lokale hjelpeapparat.

Det er poliklinisk behandler ved klinikken som vil ha ansvaret for å tilrettelegge oppstart i døganvdeling. Før pasienten møter til innleggelse ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin må pasienten være rusfri. Klinikken vil ordne med et avrusningsopphold ved egnet avrusningsenhet før innleggelse ved rusklinikken.

Under

 

Under en døgninnleggelse bor du på behandlingsstedet. Tilbudet vårt består av individuelle samtaler og deltakelse i grupper. Vi tilrettelegger behandlingen ut fra dine behov. Det vil være ansvarlig behandlingspersonale tilgjengelig gjennom hele døgnet.

Voksenavdelingen tilbyr et standardisert behandlingsforløp der behandlingstiden innlagt i døgn er gjennomsnitt tre måneder. Etter døgnoppholdet vil pasienten få tilbud om poliklinisk etterarbeid. En kan også få tilbud om dagbehandling og pasientstyrt seng.


Yrkesgrupper ved avdelingen
Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og behandlingen gis av miljøterapeuter (ulike høgskoleutdanninger), psykologer og leger.


Utredning og behandling ved avdelingen
Avdelingen gir et individuelt tilpasset tilbud til hver enkelt pasient. Utredningen og behandlingen inneholder individuelle samtaler med psykolog og lege, tett oppfølging av miljøterapeut og deltakelse i klinikkens brede gruppetilbud.

Voksenavdelingen har læring og mestring som sentrale elementer i behandlingen. Pasientene er derfor i aktivitet det meste av dagen, dette gjennom gruppebehandling, undervisning samt fysisk og kreativ aktivitet.
Vår oppgave er å motivere for endring og samtidig involvere pasient i sin egen behandling. Pasienten har et behandlingsteam bestående av poliklinisk behandler, psykolog, miljøterapeutisk behandler og lege gjennom hele oppholdet ved avdelingen. Der forpliktes pasienten til å delta i utformingen av sin egen behandlingsplan.


Individuell plan og ansvarsgruppe
For å kunne gi et godt tilbud, har avdelingen et godt samarbeid med klinikkens poliklinikk, hvor en behandler fra poliklinikken vil følge pasienten gjennom behandlingsforløpet, og ha særlig fokus på perioden før og etter døgnopphold. I tillegg ønsker vi et tett samarbeid med pårørende og andre samarbeidsinstanser. Vi bruker individuell plan og ansvarsgruppe som viktige verktøy for å skape en helhetlig og trygg oppfølging gjennom hele behandlingsforløpet.

Pårørende og nettverk
Vi vet at det ofte er flere mennesker som berøres når en person utvikler en ruslidelse. Det kan være vanskelig å vite hva pårørende kan gjøre, og hvordan få den hjelpen de trenger. Vi kan gi deg generell informasjon og støtte, samt bidra til å finne gode støttespillere videre i prosessen.
Vi bidrar også med støtte og informasjon til barn og unge som er pårørende. Ved voksenavdelingen har vi egen barneansvarlig og egen pårørendeansvarlig.

Etter

Etter et opphold i døgninstitusjon overtar det lokale hjelpeapparatet. Før avslutning av døgnbehandling vil vi ha møter/samtaler mellom oss og det lokale hjelpeapparatet.

Ved utskrivelse mottar du og din henviser en epikrise som er en oppsummering av oppholdet og en anbefaling av videre tiltak.

Når pasienten er ferdig med oppholdet i døganvdelingen overtar poliklinikken og poliklinisk behandler oppfølgingen.

Kontakt

Klostergata 48 Rus, Krise korttid døgn

Kontakt Rus, Krise korttid døgn

Oppmøtested

Klostergata 48, Øya i Trondheim.
Mandag - fredag dagtid, henvendelse i represjon.
Kveld, natt og helg, benytt porttelefon ved hovedinngang.


Klostergata 48

Klostergata 48

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

There are several places to eat in the hospital.

"Mat og cafe" of St. Olavs Hospital offers a variety of food in the centers at Øya, at Lian and in the local hospitals in Røros and Orkdal.

"SiT" on behalf of the NTNU, runs cafes at Øya helsehus and in the Medisnteksniske senter.

There are also a cafe in the Rusklinikken in Klostergata 48.

​Read more: Mat og cafe

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.


Les mer om pasienthotellet

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number